Norsborgsdepån under construction.
Foto: Øglænd System

Stort togdepot-prosjekt i Sverige

I 2017 leverte Øglænd System siste leveranse til Norsborgsdepån som ligger sørvest for Stockholm. Rundt 20.000 meter Mekano® trekantskinner, og 6.000 meter kabelstiger gikk med til dette gigantprosjektet.

Det nye anlegget har oppstillingsplasser for tog, fem verkstedsplasser, vaskehall og andre service- og personalrom. Ved enden av en 320 meter lang betongtunnel inn under Eriksbergsåsen finner man oppstillingstunnelene til 17 tog. Mens vekstedsplassene og kontorfasilitetene ligger i et anlegg over bakken.

Til innfartstunnelene har Øglænd System levert et spesiallagd rammeverk av varmgalvaniserte Mekano®-skinner. Systemet tilrettelegger for alle disipliner, og ble montert direkte på fjellboltene i disse underjordiske tunnelene.

Uunnværlig fleksibilitet

”Øglænd System ble valgt først og fremst fordi det er et fleksibelt system, som det er lett å endre eller supplere i ettertid. Vi har stilt store krav til toleranser og belastninger når vi installerte systemet, som vil være nyttig i fremtiden,” forklarer Fredrik Landstorp, SL prosjektleder.

Med flere utfordringer som høyt tak, ujevn fjellkontur og fuktig miljø var det viktig at installasjonen var fleksibel, og at Øglænd System kunne tilrettelegge for uforutsette endringer.

”Når vi måtte gjøre endringer behøvde vi ikke å få tak i en smed for å sveise og gjøre ombygging. Vi fikk også hjelp til å velge produkter som passet til prosjektet vårt. Fjellboltene holdt ikke de toleranser som var lovet, og de var heller ikke rette. Men vi fikk en innfestning av Øglænd System som gjorde at alt ble rett, og da kunne vi bruke et tradisjonelt pendelsystem,” sier Peder Oreskär fra NCC.

Utbedring av den ”Røde linjen”

Byggingen av et nytt depot kom som følge av oppgraderingsarbeid på den ”Røde linjen” for å øke kapasitet. Linjen har omtrent en halv million reisende hver dag. Et nytt depot og nye tog sørget for hyppigere avganger og bedre komfort for reisende.

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Norsborgsdepån

Type

Transport

År

2016-2017

Land

Sverige

Operatør

Stockholm Lokaltrafik

Entreprenør

NCC

Endelig lokasjon

Norsborg

Kunde

NCC