MultiGrid® installasjonskonsept

MultiGrid® er vårt anbefalte installasjonskonsept. For å få et mest mulig fleksibelt system under installasjon, og ved fremtidige utvidelser eller endringer råder vi våre kunder til å følge MultiGrid®-prinsippet.

Fleksibilitet for fremtidige endringer

Vår erfaring tilsier at mange prosjekter krever uforutsette tilpasninger i byggeperioden. Hvis systembehovet endrer seg er det enkelt å gjøre modifikasjoner gjennom hele installasjonens levetid. Formålet med MultiGrid® er å gi alle disipliner opphengsmuligheter i ett og samme system.
MultiGrid installation concept

MultiGrid® installasjon: Starterbraketter i gridsystem

MultiGrid® konseptet går ut på å installere et rutenett av sveiste starterbraketter i et bestemt mønster over hele utstyrsområdet. På denne måten slipper man å forhåndsbestemme, lokalisere, og gi direkte support til hver enkelt komponent. Flere starterbraketter kan selvfølgelig også legges til for å dekke eventuelle belastningskrav, som for eksempel support til rør.MultiGrid starter brackets

Isolering

MultiGrid® installasjonskonseptet er spesielt gunstig når strukturen er isolert på tradisjonelt vis, for da krever det mye arbeid å legge til nytt utstyr. Men med tilgjengelige Multigrid® starterbraketter å koble til blir fremtidig modifisering enkelt, både under konstruksjon, eller etter installasjonen er tatt i bruk.

 

MultiGrid Insulating

Hvorfor anbefaler vi MultiGrid®?

 • Delt oppheng for flere fagdisipliner
  MultiGrid® gjør det mulig å dele support mellom flere fagdisipliner, som sørger for maksimal plassutnyttelse, reduserer installasjonstiden og senker materialbehovet. En Mekano® opphengsskinne kan monteres horisontalt mellom to starterbraketter for å oppnå full fleksibilitet, eller monteres direkte i starterbraketten.

 • Sparer kostnad tidlig i prosjektet
  Dette er en lavpris og lavrisiko investering med tanke på de betydelige kostnadene som oppstår når det kreves flytting av supporter i senere faser av konstruksjonen, eller i verste fall, under driften.

 • Fleksibilitet for fremtidige oppgraderinger
  Med MultiGrid® kan du være sikker på at systemet er fleksibelt nok til å kunne legge til nytt utstyr som tar høyde for ny teknologi, uten å måtte foreta full ombygging. Ved hjelp av MultiGrid® og boltet Mekano® opphengssystem kan hele områder ombygges uten å sveise.

 • Starterbraketter som passer alle prosjekter
  Mekano® starterbraketter for design av MultiGrid® installasjoner er tilgjengelig i forskjellige lengder og materialkvaliteter for å passe enhver konstruksjon.