Korrosjon på stål

Korrosjon

Det er viktig å tenke på korrosjon når man skal velge materialtype til en installasjon. Vi har lang erfaring fra noen av verdens mest korrosjonsutsatte miljøer.

Mange av våre kunder opererer i svært korrosive miljøer som ved kyst-, industri- og offshoreområder. De fleste metaller pådrar seg korrosjonsskader når de blir utsatt for visse miljøer, men graden korrosjonsgraden varierer i forskjellige miljøer.

Hvordan oppstår korrosjon?

Teknisk sett er korrosjon et generelt begrep som blir brukt til å beskrive oksidasjon av metaller. Galvanisk korrosjon kan oppstå hvis det er kontakt mellom metaller med forskjellig elektrodepotensial i et fuktig klima. Da fungerer vannet som en elektrolytt og metallene som elektroder, som i en galvanisk celle. Vanligvis blir de minst edle metallene oppløst og de edlere delene blir ikke angrepet av korrosjon.

Mange faktorer spiller inn på miljøkorrosjon, som for eksempel vannkjemi, luftfuktighet og graden av kondensering.

Hvordan korroderer de forskjellige materialene?

Korrosjonsraten til sink er ti ganger lavere sammenlignet med karbonstål. Sink er derfor et utmerket valg for korrosjonsbeskyttelse. Våre varmgalvaniserte (HDG) systemer består av stålprodukter som har vært dyppet i smeltet sink. Dette gir et legeringsbelegg som betydelig reduserer korrosjonshastigheten.

Rustfritt stål (SS) inneholder store mengder krom, og denne tilsetningen av krom fører til dannelsen av et tynt passiveringslag på overflaten. Dette gjør det mulig for materialet å komme i kontakt med vann og andre elektrolytter uten å korrodere slik som erfaringer viser at skjer med ubeskyttet karbonstål. Øglænd System produserer våre systemer i 316/316L klasse, og A4-muttere, som gir svært høy beskyttelse mot korrosjon.

Under ekstreme forhold kan passiveringslaget på rustfritt stål brytes ned, derfor er fiberforsterket plast (FRP) anbefalt for disse forholdene siden det ikke korroderer.

FRP/Composite Products

Hvordan unngå korrosjon?

Galvanisk korrosjon kan unngås ved å forsikre seg om at alle komponenter som er i direkte kontakt har en lignende materialutførelse, for eksempel bare rustfritt eller varmgalvanisert stål. Alternativt kan man isolere de forskjellige materialene slik at de ikke kommer i kontakt. 

Det er ikke anbefalt å bruke maling til å isolere komponenter, fordi malingen vil bare være en midlertidig løsning og slites raskt av når komponentene blir utsatt for belastninger eller miljøskader. Den foretrukne løsningen er å isolere komponentene ved bruk av et fast og ikke-ledende materiale som våre egne PTFE isoleringsplater.

Når man kutter og sveiser kabelstiger og kabelbaner er det viktig å unngå sprut. Hvis det skulle forekomme sveisesprut kan galvanisk korrosjon oppstå som følger, derfor er det viktig å sørge for at sprut er ordentlig fjernet eller rengjort. Øglænd System har dokumenter om rengjøring av rustfritt stål med mer detaljert informasjon, og disse er tilgjengelige for våre kunder på forespørsel.

Det anbefales at eksponeringstester utføres i planleggingsfasen av en ny installasjon. Da kan man nøyaktig fastslå korrosjonsklassen i det relevante miljøet, og dermed velge det riktige materialet.

Cable tray with water drops