Ekspansjons lask med jordingslask TOE75 SC-ES ParHDG

Artikkelnummer: 1300742

Ekspansjonslaskene sikrer installasjonen mot ”solslyng”, dvs. bukninger på kabelstigestrekket grunnet temperaturforskjeller. Rustfritt stål utvider seg med 1,6 mm per 100 m per grad. Dette produktet brukes hovedsakelig i tunneler der temperaturforskjellene kan være store og lengden på stigestrekket gjør bevegelsen grunnet ekspansjon betydelig.