Skrudd klamme med kort perforert skive OPS-SD-S PC21-015 HDG

Artikkelnummer: PS44071

Skrudd klamme med kort perforert plate til rør ≤ 2".