Skrudd klamme med kort perforert skive OPS-SD-S PC21-020 HDG

Artikkelnummer: PS44072

Skrudd klamme med kort perforert plate til rør ≤ 2".