Skrudd klamme med kort perforert skive OPS-SD-S PC21-050 HDG

Artikkelnummer: PS44076

Skrudd klamme med kort perforert plate til rør ≤ 2".