Skilleplate kabelstige FOE-150 DI FRP

Artikkelnummer: 74542

Skilleplate for separasjon av lavvolt- og høyvoltskabler. Oppfyller kravet i DNV-OC-D201.