Foto: Jonas Thunström/Oglaend System

Molnby togdepot

Til Molnby-prosjektet ønsket kunden en løsning av ikke-ledende materiale, og da var det naturlig å velge våre glassfibersystemer.

FRP systemene og kabelstigene ble levert ferdig kuttet og med skruehull i, slik at installasjonen både ble enklere og sikrere.

En utfordring Oglaend System stod ovenfor var lange spenn på kabelstigene, og stor avstand mellom oppheng. For å kunne lage flere oppheng utviklet vi en spesialbrakett som kunne festes i byggets stålbjelker. Da kunne vi legge til flere oppheng, og få tilstrekkelig support av de lange kabelstigespennene.

Togdepotet er plassert i Molnby som ligger i Vallentuna kommune i Sverige. Prosjektet hadde byggestart i 2017, og planen er at byggene skal stå klart i løpet av 2019.

Molnby togdepot er en del av utbedringsarbeidet på Roslagsbanen. Siden 22 nye tog skal settes i drift i 2022, var det nødvendig med et nytt depot hvor de 60 meter lange togene kan rengjøres og vedlikeholdes. Her vil det være en 8000 m2 stor oppstillingshall, 4000 m2 verkstedlokale, og et kontorbygg.

 

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Molnby togdepot

Type

Transport

År

2019 - pågående

Land

Sverige

Eier

Stockholm Lokaltrafik (SL)

Entreprenør

Assemblin Entreprenör

Kunde

Skanska