Kabelbane og kabelstige leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon.
Foto: Susanne T. Østhus, Øglænd System

Ny transformatorstasjon for en av verdens lengste sjøkabler

Til vår kunde Apply TB leverte vi kilometervis med kabelstiger og kabelbaner som ble brukt i de fleste rom og kulverter på Ertsmyra transformatorstasjon på Tonstad. Stasjonen vil være en sentral del av mellomlandsforbindelsen NordLink fra Norge til Tyskland.

Krav til kvalitet

«Kravene til kvalitet på Ertsmyra-prosjektet var det kun Øglænd System som kunne levere og garantere, på grunn av kravene til stivhet. Vi har brukt mange av produktene til Øglænd System før og de blir testet og tåler vekten, mens andre har lett for å knele,» sier Site Manager for Apply TB, Roar Eide.

I kjelleren av anlegget var det i utgangspunktet spesifisert kabelstiger, men på grunn av stråling ble en løsning med uperforerte kabelbaner valgt i stedet. 

Kabelbanene som ble levert er betraktelig større enn standard, med en vangehøyde på 60 mm og en bredde på hele 800 mm. Vi designet og produserte nye stripsefester som passet bredden på kabelbanene. I overgangene i korridorene er det spesialtilpassende "risere". 

Kabelstige og kabelbane leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon

«Utfordringen er å lage systemer der du enkelt kommer til. Kabelføringsveiene i kjelleren er en bra løsning med tanke på HMS, der man kan trekke kabelene stående,» forklarer byggeleder i Statnett, Knut Birkeland.

Kjenner til systemene

Apply TB er ansvarlig for installasjon av alle opphengssystemer for kabler på Ertsmyra-prosjektet, og har brukt Øglænd Systems produkter flerfaglig i dette arbeidet. Ertsmyra anlegget er klassifisert i klasse 2, og i henhold til kravene for sikring er alle monterte kabelbaner og -stiger jordet.

Øglænd System er lett å jobbe med, fordi produktene er vinklet. De fleste er vant til å jobbe med produktene fordi de kjenner til Øglænd sine systemer. Vi har innleide arbeidere med offshore bakgrunn som har kjennskap til systemene der fra. 

- Anleggsleder for Apply TB, Gaute Oven.  

NordLink og Vestre korridor

Utbyggingen av den nye transformatorstasjonen på Ertsmyra er i forbindelse med etableringen av en ny mellomlandsforbindelse fra Norge til Tyskland kalt NordLink. 

Den over 500 kilometer lange NordLink kabelen skal strekkes mellom Tonstad og Wilster i Tyskland, og vil ha en forventet kapasitet på 1400 MW. Ertsmyra-anlegget skal ha statisk kompensator drift (STATCOM) i 2019, som er kontroll av reaktiv effekt. Mens kablene kobles til i 2020. 

Transformatorstasjonen skal gjøre om strøm fra vekselstrøm til likestrøm, før den sendes gjennom den undersjøiske kabelen, for så å bli omgjort til vekselstrøm igjen på en transformatorstasjon i Tyskland. Ved å gjøre det på denne måten forsikrer man seg om at det blir minst mulig strømtap i overføringen.

Samtidig spiller Ertsmyra-utbyggingen en viktig rolle i Vestre korridor prosjektet, der spenningsnettet fra Sauda til Kristiansand og Arendal skal oppgraderes fra 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne økningen i kapasitet gjør at spenningsnettet kan bidra til utbedret forsyningssikkerhet, og sikre mellomlandsforbindelsene. Oppgraderinger av ledninger og stasjoner vil bli gjort gradvis frem til 2021.

 

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Ertsmyra transformatorstasjon

Type

Kraftverk

År

2017

Land

Norge

Operatør

Statnett

Verft

Apply TB

Endelig lokasjon

Tonstad, Norge

Kunde

Apply TB