Tjørhom kraftstasjon
Foto: Susanne T. Østhus, Øglænd System

Tjørhom kraftstasjon

Til oppgraderingen av Tjørhom kraftverk har vi levert våre robuste Mekano® CH100-4 og CH100-2T skinner til vår kunde ABB.

Kraftverket skal oppgraderes til et 420 kilovolt koblingsanlegg, i forbindelse med at Statnett øker kapasiteten i ledningsnettet fra 300 kilovolt til 420 kilovolt. 

Selve kraftverket ligger sør for Tjørhom, og har en 300 meter lang adkomsttunnel. De tilknyttede magasinene, Gravatn og Tjørhomvatn, har stor kapasitet og gjør at kraftverket har lang driftstid.

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Tjørhom kraftstasjon

Type

Kraftverk

År

2017

Land

Norge

Operatør

Sira-Kvina, Statnett

Verft

ABB

Endelig lokasjon

Tjørhom, Norge

Kunde

ABB

Produkter levert