Dolwin © Aibel, Øyvind Sætre
Foto: © Aibel, Øyvind Sætre

Dolwin Beta

Denne typen plattform er ikke så ulik en oljeplattform, men forskjellen er at denne er ubemannet. Utstyrsholdbarhet er derfor en viktig prioritet for å holde vedlikeholdskostnadene nede.

Til dette prosjektet har vi levert SPB-RF kabelbaner, OE kabelstiger og Mekano®-skinner, som er produkter vi anbefaler for korrosive offshoremiljøer.  

Dolwin Beta er en nedsenkbar flytende plattform som skal ta imot vekselstrøm fra vindmølleparker, og omforme til likestrøm, før den sendes videre til land via sjøkabler. 

Dolwin Beta ble bygget til et stort vindparkområde i den tyske sektoren av Nordsjøen. Plattformen var et samarbeid mellom Aibel og ABB. Der Aibel stod for design og konstruksjon, mens ABB hadde overordnet ansvar, og leverte HVDC-utstyr og høyspentkabler.

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Dolwin Beta

Type

Vindkraft

År

2012

Land

De forente arabiske emirater

Operatør

Aibel/ABB

Endelig lokasjon

North Sea (German sector)

Kunde

Drydocks World