APQP4Wind training

APQP4Wind-opplæring for å møte kravene i vindindustrien

Som leverandør til den stadig mer konkurranseutsatte vindindustrien er det viktig å undersøke hvordan vi kan forbedre våre kvalitetssikringsprosesser.

Gjennom APQP4Wind-opplæringen våre kolleger har fullført har vi fått en grundig forståelse av kvalitetskrav, og hvordan vi kan være med på å redusere risiko og kostnader for våre kunder i vindindustrien.  

Vi drar nytte av vår veletablerte kunnskap fra olje- og gassindustrien til å gi våre vindkraftkunder løsninger som senker energikostnaden over prosjektets levetid (LCOE). Det er flere måter vi kan bidra til å senke LCOE på, for eksempel ved å eliminere vedlikeholdsrelaterte kostnader med korrosjonsbestandige løsninger, og redusere ettermonteringsarbeid ved å levere prefabrikkerte løsninger som installeres rett ut av esken.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå ditt vindkraftprosjekt og hvilke tjenester vi tilbyr? Ta gjerne kontakt med våre globale salgsorganisasjoner!