Safest Tunnel NTSC 2017

Lyse utsikter for infrastruktur i Rogaland

Pressemelding: Flere olje- og gasselskaper i Rogaland er for tiden i en omstillingsfase rettet mot samferdsel. Denne trenden viser igjen i den enorme interessen vi har hatt for vårt tunnelseminar i år.

 

Som en del av Øglænd Systems satsing på infrastruktur skal vi avholde tunnelseminar på Sola Strand Hotell 25.-26. oktober. Interessen for seminaret har overgått forventningene, og vi har nådd 160 påmeldte deltakere. 

Som følger av store samfunnsnyttige prosjekter som Ryfast og Rogfast har et spesialisert næringsliv har utviklet seg i Rogaland. Ny teknologi utvikles og arbeidsplasser skapes.

Statens Vegvesen vil gi oss et unikt innblikk i utviklingen av disse storskala-prosjektene Ryfast og Rogfast. Og dele hvilke erfaringer man tar med seg videre.

Under tunnelseminaret er det flere muligheter for nettverksbygging i kanskje Norges største møteplass for aktører innen elektro og SRO (styring, regulering og overvåking). Her vil det delta representanter fra Vegdirektoratet, Statens Vegvesen, rådgiverbransjen, leverandørbransjen og entreprenører.

Foredragene vil ta for seg hvordan man kan øke sikkerheten og sparer kostnader i forbindelse med infrastrukturprosjekter i Norge. Bransjen er moden for et teknologiløft. Ny teknologi bidrar aktivt til økt personsikkerhet i tunneler.                                

I forbindelse med tunnelseminaret kommer vi til å sette opp vår stand «Safest Tunnel», som er en fullt fungerende tunnel i nedskalert målestokk www.safest-tunnel.com. I et samarbeid med andre aktører vil vi vise hvordan man kan bygge en tryggest mulig tunnel.

Programmet til tunnelseminaret finner man i boksen til høyre.

 

For mer informasjon eller for å avtale besøk, ta kontakt med presseansvarlig Susanne Tunge Østhus på tlf. +47 94 86 77 73 eller email susanne.osthus@oglaend-system.com.