Hilti FOS Safety Barrier Cap

Hilti FOS Safety Barrier Cap til kunder i Norge

Hilti sin teknologi for å feste gjengebolter direkte på stål er en solid og pålitelig festemetode. Det er viktig at installatører er sertifiserte slik at systemet oppnår maksimal levetid.

Noen av våre offshorekunder i Norge har bedt om at vi finner en løsning for å redusere risikoen for menneskelige feil ved installasjon og vedlikehold av disse gjengeboltene. Derfor har vi opprettet et kurs som alle installatører må gjennom før de er sertifisert til å installere Hilti sin teknologi for å feste direkte på stål.

En risiko er imidlertid at etter installasjon og under operasjon, kan ukvalifisert personell potensielt etterstramme gjengeboltene over maksimalt dreiemoment. Derfor har vi utviklet et nytt produkt for å håndtere et slikt scenario. Vår Hilti FOS Safety Barrier Cap settes på toppen av gjengebolten når den er ferdig installert, som et bevis på sertifisert installasjon. Den røde hetten har tekst der det står «STOP» med store bokstaver på, slik at den kan fungere som en visuell barriere. Da kommer det tydelig fram at dette ikke er en vanlig bolt, men derimot en bolt som krever spesifikt dreiemoment.

Anbefalt dreiemoment: S-BT 8nm, X-BT 20nm

Produktfordeler

Hilti FOS Safety Barrier Cap

  • Passer på S-BT og X-BT M10 gjengebolter
  • Visuelt bevis på sertifisert installasjon
  • Forhindrer ukvalifisert personell fra å etterstramme mer enn anbefalt dreiemoment

Ta kontakt med salgsupport for mer informasjon og for å bestille Hilti FOS Safety Barrier Cap til ditt system.

 


English text 

Hilti FOS Safety Barrier Cap for customers in Norway

The Hilti fastening on steel system is a rigid, durable and reliable fastening method. It’s important to ensure certified installation and operation for maximum lifetime of the technology.

Some of our offshore customers in Norway have requested that we find a solution to mitigate risks of human error when installing and maintaining these studs. Therefore, we have created a course that installers must go through before they are certified to install the Hilti Fastening on Steel technology.

However, a risk remains that unqualified personnel could potentially over-torque the system once the asset is in operation/post installation. We have come up with a new product to address this scenario. Our new Hilti FOS Safety Barrier Cap are to be put on top of the studs as proof of certified installation. Then the red cap with the text “STOP” on it will serve as a visual barrier.

Required torque: S-BT 8nm, X-BT 20nm

Product benefits  

Hilti FOS Safety Barrier Cap

  • Fits on top of S-BT and X-BT M10 studs
  • Visual proof of certified installation
  • Stops un-qualified personnel from over-torqueing the system

Please contact our sales support team in Norway for more information and to order the caps for your system.