MultiGrid

NYHET: MultiGrid™ for skip

Øglænd System har nå videreutviklet sitt multidisipline opphengssystem til også å omfatte skip. MultiGrid™ for skip reduserer installasjonstiden, effektiviserer koordinering mellom fagdisipliner og gjør fremtidigt modifikasjonsarbeid til en lek.

Prinsippet til MultiGrid™ er å gi alle faggrupper opphengsmuligheter der og når de trengs, uansett formål - i ett og samme system.

A: Standard oppheng for skip

1: Monteres av skrogbygger: Kun sveiseskinnene skal monteres av skrogbygger.

 • Kun disse sveiseskinnene skal monteres av skrogbygger.
 • Skinnene leveres i svart stål (CS) og males sammen med skrog.
 • Skinnelengde = 1,5 m. Monteres mellom stringerne, stiver opp stringeren.
 • Skinnelengde = 0,6 m. Monteres mellom og inntil stringerne.
 • Anbefalt avstand ca. 2 m.
 • Brakettene monteres der hovedføring skal gå og der man vet det blir mye teknisk utstyr trasé.
 • NB! Ingen kabelstiger monteres pga stor fare for forandring.

2: Monteres av skrogutruster

 • Varmgalvaniserte kabelstiger monteres til skinnene med skruebraketter.
 • Skinnene gir festepunkter i hele traséen.
 • Ingen etterbehandling er påkrevd og kabelinstallasjon kan starte umiddelbart.
 • Enkle rør og annet utstyr kan monteres i samme trasé.
 • Den store fleksibiliteten i forhold til å kunne gjøre endringer gir en svært kostnadseffektiv installasjon.

B: Forenklet oppheng for skip

1: Monteres av skrogbygger: Kun festebrakettene skal monteres av skrogbygger.

 • Festebraketter i svart stål (CS) monteres over utstyrstrasé og blir malt sammen med resten av skroget.
 • Innbyrdes avstand mellom festepunktene skal være tilpasset planlagt kabelstigebredde og ca. 2 m i lengderetning.
 • N.B. Ingen kabelstiger monteres hos skrogbygger, da forandringer mht. utrustning vil forekomme.

2: Monteres av skrogutruster

 • Varmgalvaniserte kabelstiger monteres til brakettene med skruer.
 • Ingen etterbehandling er påkrevd og kabelinstallasjon kan starte umiddelbart.
 • I samme trasé kan enkle rør og annet utstyr monteres.
 • Festebrakettene kan forlenges med 300 mm skinner eller perforerte UNO-skinner.
 • Brakettene i kombinasjon med skinner gir festepunkt gjennom hele traséen.

Se katalog for flere detaljer.