Tunnel

Nytt tunneloppheng, direkte på gjengestag

Vår nye pendelkonsoll for tunnel montert direkte på gjengestag gir økt sikkerhet, raskere installasjon og lavere kostnad.

 

Dagens standard vs. ny pendelkonsoll:

Dagens standard, friksjonskobling:

 • Friksjonskobling
 • Kan gli over tid
 • Tidkrevende installasjon
 • Brukes med fjellbolt
 • Mange vedlikeholdspunkter

Pendelkonsoll,
direkte på gjengestag:

 • Ingen friksjonskoblinger
 • Få deler
 • Rask installasjon
 • Økt sikkerhet
 • Kan montere stiger i flere høyder
 • Ivaretar alle krav i håndbok

Sammenlignet med dagens standard tunneloppheng kan du spare -20% pr. oppheng ferdig installert.