Øglænd System AS er NS-EN 1090-1-sertifisert

Sertifiseringen gir Øglænd System muligheten til å produsere, utstede samsvarserklæringer og CE-merke produkter som skal inngå som lastbærende komponenter i bygg.

Dette blir et krav fra 1. juli, og gjelder alle som skal levere produkter til norske bygg - inkludert tunnel. 
 

For alle fabrikkerte stålkonstruksjoner levert byggeplass fra 1. juli 2014, er det et juridisk krav ihht den nye byggevareforordningen, CPR, at de er CE-merket. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser, både for byggherre, hovedentreprenør og stålentreprenør. Derfor er det meget viktg at byggherre eller hovedentreprenør velger en stålentreprenør som er sertifisert for den utførelsesklassen som er spesifisert i prosjektet. Norsk Stål har nå publisert en ny hjemmeside som tar for seg krav og ansvar for ingeniører, byggherrer, hovedentreprenører og stålentreprenører.
Den nye hjemmesiden inneholder også en liste over foretak som er sertifisert ihht EN 1090-1 og som har lov til å CE-merke sine stålkonstruksjoner.
Den inneholder også en liste over foretak som er i en sertifiseringsprosess med et kontrollorgan. 
Hjemmesiden finnes her: www.en1090.no