Øglænd System Gruppen mottar prisen

Nyskaperpris til Øglænd System Gruppen

Øglænd System vant Forsknings- og Nyskapingsprisen til NHO på Solamøtet. Prisen ble delt ut av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF). Øglænd System er med dette kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris.

Øglænd System Group er tildelt forsknings- og nyskaperprisen 2016. Prisen tildeles for å ha vist nyskapningsevne i dialog med forskningsmiljø for å frembringe nye produkter eller forbedrede prosesser.

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er stiftet av IRIS, NHO Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Selskapets formål er å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling. Fondet skal gi støtte og stipender til forskningsprosjekter, kompetanseutvikling og etablering og drift av nærings- og forskningsvirksomhet i Rogaland.

Jeg er veldig stolt over vår teknologiavdeling globalt, som stadig ligger ett hakk foran markedet. Vi fortsetter å utvikle våre produkter og har store ting på gang, sier Geir Austigard konsernsjef i Øglænd System Group.