Prefabrikkerte sjakter

Prefabrikkerte sjakter til SUS2023

Øglænd System og Teknisk Bureau (TB) har inngått et samarbeid om leveransen av 736 sjakter til det nye sykehuset i Stavanger.

Måten samarbeidet foregår på er at Øglænd System leverer produktene som utgjør rammeverket for disse sjaktene, mens TB tar seg av montering av rammene og installasjon av rør og kanaler. Siden TB har satt opp arbeidsplass i en hall ved vårt hovedkvarter på Klepp, er leveransen til dem så kortreist som den kan bli.

Prefabrikkerte sjakter

Øglænd System leverer ferdige byggesett der alle delene er ferdig kuttet på mål. Da blir monteringen mer effektiv og det er minimalt med svinn. Byggesettene er en servicetjeneste som virkelig er et satsningsområde, og vi har allerede god erfaring med å levere slike sett til vindkraftindustrien.

Hele 736 sjakter skal settes sammen og derfor er det viktig å gjøre denne prosessen så strømlinjeformet som mulig. Planen er at TB skal levere sjakter til Helse Stavanger ut 2021. Første leveranse vil sendes til sykehuset i oktober.