Foto: Tore Friestad
Foto: Tore Friestad

Skaperevne spirer i romslig kultur

For over 40 år siden hadde Øglænd System kun én ansatt som jobbet med innovasjon og utvikling av produkter. Spoler vi frem til 2019, er han fremdeles en sentral del av vårt innovasjonsarbeid.

Han har en lang rekke geniale oppfinnelser og kundefokuserte løsninger bak seg, og nye ideer strømmer på hver eneste dag. Det er ikke uten grunn at vi kaller han «Jærens Petter Smart», men til vanlig går han under navnet Arne Gya.

Teambygger med innovativ personlighet

Det er noen få prosent av befolkningen som er utpreget kreative, og Arne er definitivt en av dem. Den sjeldne kombinasjonen av eventyrlig kreativitet, og sosiale egenskaper har vært utgangspunkt for å bygge et nytenkende og kunderettet innovasjonsteam. Her er det ikke bare lov å stille dumme spørsmål, det er forventet. Filosofien er at gode ideer kommer når man ikke er redd for å dele det man har på hjertet. Humor er en viktig del av kommunikasjonen i et team der trivsel og kreativitet går hånd i hånd.

For å utvikle et nytt produkt eller system som virkelig skaper verdi må man være utstrakt allsidig. Definisjon av behov, operasjonsbetingelser, kvalitet, produksjonsvennlighet, og ikke minst pris må tas i betraktning. Dette krever et målrettet engasjement, evne til å ha mange tanker i hodet samtidig, kombinert med en innovativ og kreativ personlighet.

Innovasjonsteamet følger med på behovene i markedet, spesielt med tanke på nye bruksområder for våre design. Mange års erfaring innen innovasjon og teknologi kombineres med dagens digitale hjelpemidler. Dette kan for eksempel være 3D-printing av prototyper, og avansert bruk av strukturell analyse for å teste ideer. Siden vi jobber med mange forskjellige industriområder, drar våre kunder nytte av teknologioverføringen. Vår allsidige kunnskap viser seg ofte å bli et konkurransefortrinn for våre kunder.

Komplett leverandør

Vi er en komplett leverandør, og målet er alltid at våre nye produkter skal passe sammen med eksisterende sortiment. Fleksibilitet i alle ledd fra utvikling, produksjon og funksjon gjennom hele livsløpet har vært et kjennetegn for Øglænd Systems produkter. Behov og omstendigheter forandrer seg fra definisjonen av et prosjekt, gjennom planleggingsfasen, og til selve installasjons- og driftsfasen.

«Vi må forutse hva kunden kommer til å ha behov for,» sier Arne Gya.

Skape verdi i fremtiden

Arne og teamet hans utvikler produkter og systemer som skaper verdi for våre kunder i form av tidsbesparelse, maksimal plassutnyttelse, vektreduksjon, utvidet levetid og forbedret HMS. Etter 30-års fokus på innovasjon har vi fått uvurderlig innsikt i hvordan vi kan utvikle og forbedre våre systemer på best mulig måte. Vi tar med oss dette videre når vi fortsetter å skape kostnadseffektive opphengssystemer for våre kunder over hele verden.

«Målet vårt er å alltid skape verdi og konkurransefortrinn for våre kunder,» sier Arne Gya.

Kollegaer om Arne

Martin Åsland, ledende designer: Arne er alltid brennende engasjert i det han jobber med, og det er umulig å ikke bli smittet av hans entusiasme. Han har en egen evne til å tenke nytt og annerledes, og selv etter 40 år i faget klarer han alltid å tenke utenfor boksen. Arne er i tillegg veldig tillitsfull og lar meg gjerne ta hovedrollen i utviklingsprosjekter. Et eksempel er da vi bygde om en sveiserobot for å redusere produksjonstid og kostnad på et av våre produkter. Han var alltid der og veiledet meg i riktig retning, uten å være kontrollerende. Jeg opplevde at jeg fikk et stort ansvar innenfor trygge rammer.

Å jobbe sammen med Arne gjør at jeg gleder meg til hver arbeidsdag. Ikke bare pga. hans gode humør, eller fordi jeg lærer nye ting hver eneste dag, men også fordi han gir meg tillit og trygghet til å vokse og utvikle meg som ingeniør.   

Tor Jan Øglænd, Prosjektdirektør: Arne er uten tvil en av de viktigste personene i vår organisasjon, han ser stort sett aldri problemer, bare utfordringer og løsninger. Uten hans kreative evner både innomhus, men ikke minst ute hos kundene, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Det er fantastisk å være vitne til hvordan kunder lar seg begeistre av løsningsfokuset og iderikdommen i møte med Arne. Arne bidrar med erfaring på tvers av bransjer, en utpreget praktisk forståelse og med sitt langsiktige perspektiv løser han ofte problemer kundene ikke visste at de kom til å få.

Eirin Heide, Konserndirektør Teknologi: Da jeg begynte i selskapet i 2008 hadde jeg lite erfaring innen fagområdet. Uansett hvor «dumme» spørsmål jeg kom med klarte han alltid å snu det slik at jeg gikk ut derfra med både ny kunnskap, og en god følelse. Selv om man gjerne skjønte at man hadde tenkt litt feil var det ingen fare, det var lov. Jeg er overbevist om at Arnes tålmodighet og romslighetskultur har bidratt til at våre nye talenter har vokst, og har hatt bratte læringskurver. Kombinasjonen av respekt for andre og solid fagkunnskap vil alltid være positivt, både når det kommer til trivsel og produktivitet.