Photo: Statens Vegvesen
Foto: © Statens Vegvesen

Ryfast

Øglænd System har levert kabelstiger til alle tunneler i Ryfast-prosjektet – Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Siden dette veisambandet har en totallengde på 20,3 kilometer var det nødvendig med 60.000 meter med TOE-kabelstiger.

Dette banebrytende tunnelprosjektet har slått verdensrekorder. Ryfylketunnelen er 14 kilometer lang, og ligger 292 meter under havet på det dypeste. Derfor er den både verdens lengste og dypeste tunnel! Den forbinder Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Nå er det fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

Mens den 5,7 kilometer lange Hundvågtunnelen krysser Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger, samtidig som den fungerer som et koblingspunkt mellom Ryfastprosjektet og Stavanger. Prosjektet bidrar til økt næringsvirksomhet, og mindre rushtrafikk på Hundvåg.

Eiganestunnelen forbinder to ender av E39, Schancheholen i sør, og Smiene i nord. Den nye veien er en firefeltsvei som strekker seg 5 kilometer, hvorav 3,7 km er tunnel.

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Ryfast vegsamband

Type

Transport

År

2017-2020

Land

Norge

Operatør

Statens Vegvesen

Verft

AF Anlegg (Stavangersiden) og Marti IAV (Ryfylkesiden)

Endelig lokasjon

Stavanger, Norge

Kunde

Bravida