Photo: Statens Vegvesen
Foto: © Statens Vegvesen

Ryfast

Øglænd System har levert kabelstiger til alle tunneler i Ryfast-prosjektet – Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Siden dette veisambandet har en totallengde på 20,3 kilometer var det nødvendig med 60.000 meter med TOE-kabelstiger.

Det banebrytende tunnelprosjektet har allerede slått verdensrekorder. Ryfylketunnelen er 14 kilometer lang, og ligger 292 meter under havet på det dypeste. Derfor er den både verdens lengste og dypeste tunnel! Den forbinder Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Når tunnelen åpner så vil det bli et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

Mens den 5,7 kilometer lange Hundvågtunnelen kommer til å krysse Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger, samtidig som den fungerer som et koblingspunkt mellom Ryfastprosjektet og Stavanger. I tillegg vil det bidra til økt næringsvirksomhet, og mindre rushtrafikk på Hundvåg.

Eiganestunnelen forbinder to ender av E39, Schancheholen i sør, og Smiene i nord. Den nye veien vil være en firefeltsvei som strekker seg 5 kilometer, hvorav 3,7 km er tunnel.

Etterarbeid og elektroinstallasjon er godt i gang, og målet er å åpne for trafikk i slutten av 2019.

Prosjektdetaljer

Prosjekt

Ryfast vegsamband

Type

Transport

År

2017-

Land

Norge

Operatør

Statens Vegvesen

Verft

AF Anlegg (Stavangersiden) og Marti IAV (Ryfylkesiden)

Endelig lokasjon

Stavanger, Norge

Kunde

Bravida