Filter products

Systemoversikt

Montasje av kabelstiger i tunneler

Når Øglænd System utviklet et komplett system med kabelstiger og opphengsdetaljer til tunneler så sørget vi for at produktene tilfredsstiller kravene som er beskrevet i Statens Vegvesen sine håndbøker. Vår kabelstige type TOE er spesialutviklet for tunneler, og den kombinerer lav vekt og stor fleksibilitet med rask og sikker montasje.

Vi har et mangfoldig utvalg av opphengsløsninger for kabelstiger i heng og tekniske rom; alt fra innstøpningsskinner og pendeloppheng for støpte portaler eller kulverter, til fester for fjellbolter eller gjengestag. Men også et større utvalg av montasjeutstyr for lekkende kabel, lysarmaturfester, fester for detektorer, radarer, skilt oppheng og mer.

Materialer

SS HDG

Design detaljer

Road Tunnel Systems

Kabelstiger type TOE 

Kabelstige type TOE er spesialtilpasset for bruk i tunneler, da den tilfredsstiller alle krav fra Statens Vegvesen med tanke på godstykkelse og belastningsevne. Selv den letteste kabelstigen, TOE75 tilfredsstiller kravene til undersjøiske tunneler, tunnelklasse C-F.

Vi har også en kraftigere kabelstige, TOE100 som langt overgår kravene til Statens Vegvesen, og som anbefales om man ønsker ytterligere stabilitet eller mer lastehøyde for kabler.

 

Tunnel Support, TOE Cable Ladder

Kabelstiger montert i heng

Ifølge krav fra Statens Vegvesen så skal det være mulig å justere festene 20 mm sideveis, 60 mm opp og ned, og de skal bygge maks 50 mm under kabelstigen. Våre fester oppfyller disse kravene med gode marginer. Byggehøyden under kabelstigen er maks 10 mm med våre løsninger. Dette forenkler montasje av lysarmaturer, for da kan man skyve armaturbøylene over pendelkonsollen. 

Vi har løsninger for montasje både på fjellbolt og gjengestag, samt i støpte tunneler – enten det er betongkulverter eller i inn- og utkjøringssoner. 

 

Rock Bolts Unaligned

Montasje av kabelstiger der fjellboltene henger skjevt

En vanlig utfordring er at fjellboltene ikke er innenfor toleransekravene som er +- 20 mm. Vi har da egnet utstyr for å forenkle montasjen uten å bruke mye tid på krevende og ofte umulig retting av fjellbolter. Vi har både plater for sideforskyvning og braketter for å ta opp skjeve fjellbolter.

 

 

Avstivning av kabelstiger

Det er ingen fasitsvar på når kabelstigene trenger å avstives, men i innkjøringssoner, ved lange pendler, skjev belasting eller stort fall, kan det være behov for ekstra avstivning.

Dette gjelder også når kameraovervåkning som er sensitiv mot vibrasjoner skal monteres direkte på kabelstigene. 

Når avstivning monteres er det viktig å ta hensyn til ekspansjonsskjøtelasker, slik at en får et samspill og at avstivningsstaget ikke holder igjen for ekspansjonen som oppstår i anlegget.

 

Expansion Splice

Ekspanderende skjøtelasker

Vi har utviklet egne skjøtelasker der det er mulighet for ekspansjon. I lange tunneler vil kabelstigene utvide seg ved økt temperatur, og for å forhindre «solslyng» er det viktig at en tilrettelegger for ekspansjon. 

Det er ikke noen grunnregel for hvor ofte disse må monteres, men erfaringsmessig ser vi at det er tilstrekkelig å ha ekspansjonslasker ca. hver 100 meter. For å sørge for korrekt installasjon har vi utviklet et eget beregningsprogram som viser anbefalt montasje basert på aktuell temperatur når kabelstigene monteres.

 

Road Tunnel Systems

Montasjeplater og utstyrsbraketter

Hvis du skal montere radiosignalkabel, koblingsbokser, driverbokser, lysarmaturer, detektorer eller annet utstyr så har vi et stort utvalg av montasjeplater og braketter for alle behov. Vi har en rekke standardprodukter, men det er også mulig å få skreddersydde løsninger som passer til ditt prosjekt.  

 

Brannkasse

Brannsikker kabelforlegning ved rehabilitering av eldre tunneler

Ofte når eldre tunneler rehabiliteres så skal ekstra brannventilasjon og overvåkningsutstyr monteres, da vil en ofte få utfordringer med å få lagt kablene brannsikkert bak hvelvet. 

For å løse denne problemstillingen så har vi utviklet en kapsling (brannkasse), som enkelt monteres på kabelstigene der disse kablene legges. Kassene er isolert med et brannhemmende materiale som beskytter kablene mot direkte påvirkning av brann. Temperaturøkningen reduseres også slik at en sikrer drift av kritisk utstyr som vifter og nødlys fungerer frem til tunnelen er evakuert. 

Ta kontakt med oss så finner vi rett løsning til dere.

 


Videoer

Utstyr til veitunneler
Tunnel brannsikkerhet

Nedlastinger

Navn Klassifisering Størrelse
Product Catalogue 1989 KB