TOE kabelstigesystem

Kabelstige for infrastrukturprosjekter. Egner seg spesielt for lengre strekninger med føringsvei. Kabelstigen har ekstra sterke trinn og tåler dermed vibrasjon og tyngre laster. Stigen er spesialtilpasset for bruk i tunneler, da den tilfredsstiller alle krav fra Statens Vegvesen med tanke på godstykkelse og belastningsevne. Selv den letteste kabelstigen, TOE75 tilfredsstiller kravene til undersjøiske tunneler, tunnelklasse C-F. Systemet er komplimentert med en rekke utstyr som ekspansjons skjøtelasker, feste til radiokabel, lysarmaturfester, fester for detektorer, radarer og skilt oppheng.

Filter products

Systemoversikt

Kabelstige for infrastruktur og tunnel prosjekter

TOE kabelstige egner seg spesielt for lengre strekninger med føringsvei. Kabelstigen har ekstra sterke trinn og tåler dermed vibrasjon og tyngre laster. Stigen er spesialtilpasset for bruk i tunneler, da den tilfredsstiller alle krav fra Statens Vegvesen med tanke på godstykkelse og belastningsevne. Selv den letteste kabelstigen, TOE75 tilfredsstiller kravene til undersjøiske tunneler, tunnelklasse C-F. Systemet er komplimentert med en rekke utstyr som ekspansjonslasker, feste til radiokabel, lysarmaturfester, fester for detektorer, radarer og skilt oppheng.

Vis systemdeler

Materialer

SS HDG

Sertifiseringer

DNV-GL ABS

Design detaljer

TOE heights

Høyder

Kabelstige TOE er tilgjengelig i 2 ulike høyder: 75mm og 100mm.

LOE widths

Bredder

Tilgjengelig i 200mm, 300mm, 400mm, 500mm og 600mm bredde

LOE rungs

Ekstra sterke trinn

TOE kabelstige leveres med ekstra sterke trinn. Hullmønsteret på trinnene gjør det enkelt å feste kabler med kabelstrips eller montere på SmartCleat kabelklammer eller tubingklammere.

TOE drainage holes

Dreneringshull

Dreneringshull i topp og bunn av stigens sidevanger reduserer muligheten for at væsker samles, dette for å unngå korrosjon. Kabelstigen leveres i materialer som har blitt nøye vurdert for å unngå korrosjon og samtidig opprettholde kostnadsfordelene.

LOE/TOE socket plate

Montasjeplater og utstyrsbraketter

Hvis du skal montere radiosignalkabel, koblingsbokser, driverbokser, lysarmaturer, detektorer eller annet utstyr så har vi et stort utvalg av montasjeplater og braketter for alle behov. Vi har en rekke standardprodukter, men det er også mulig å få skreddersydde løsninger som passer til ditt prosjekt. 

Expansion Splice

Ekspanderende skjøtelasker

Vi har utviklet egne skjøtelasker der det er mulighet for ekspansjon. I lange tunneler vil kabelstigene utvide seg ved økt temperatur, og for å forhindre «solslyng» er det viktig at en tilrettelegger for ekspansjon. 

Det er ikke noen grunnregel for hvor ofte disse må monteres, men erfaringsmessig ser vi at det er tilstrekkelig å ha ekspansjonslasker ca. hver 100 meter. For å sørge for korrekt installasjon har vi utviklet et eget beregningsprogram som viser anbefalt montasje basert på aktuell temperatur når kabelstigene monteres.


Videoer

Infrastructure Road Tunnels
An overview of our support solutions for tunnels.

Nedlastinger

Navn Klassifisering Størrelse
Product Catalogue 1989 KB
Beregningsverktøy 1479 KB
Beregningsverktøy 1479 KB