Materialer

Her finner du en oversikt over alle materialer og overflatebehandlinger vi tilbyr.

Material Forkortelse Materialkvalitet Overflatebehandling
Rustfritt stål SS AISI 316L (EN.14404) Pickling and Passivation (sveiste produkter)
Karbonstål HDGPG
PRZM
Stålkvalitet avhenger av materialtykkelse Varmgalvanisert (HDG),
Forgalvanisert (PG),
Malt (PR),
Forgalvanisert Sink/Aluminium/Magnesium (ZM)
Aluminium AL 5754 og 6060.  
Komposit/
Glassfiber
FRP/GRP Se resin guiden under.  

Materialguide

Vi tilbyr en rekke ulike materialer og overflatebehandlinger. Vi anbefaler følgende for ulike miljøer. Den endelige avgjørelsen angående materialvalg er kundens og/eller prosjekteiers ansvar.

Material Korrosjonsbestandighet Passer miljø med korrosjonsklasse
Rustfritt stål (SS) Veldig høy C4, C5-I, C5-M
Komposit/Glassfiber (FRP) Veldig høy C4, C5-I, C5-M
Aluminium (AL) Høy C4, C5-I, C5-M
Sink Aluminium Magnesium (ZM) Høy C3, C4
Varmgalvanisert (HDG) Høy C3
Forgalvanisert (PG) Medium C1, C2

 


Rustfritt stål 

Stainless Steel Products

Rustfritt stål (SS)

Rustfritt stål danner et beskyttende lag bestående av kromoksid når legeringen kommer i kontakt med oksygen, som da hindrer direkte kontakt mellom legeringen og det korrosive miljøet. Hvis et produkt i rustfritt stål blir skadet, dannes et nytt lag av kromoksid som effektivt forsegler det skadde området. 

"Pickling and Passivation"

De fleste av Øglænd Systems sveiste produkter er «pickled and passivated». Denne prosessen fjerner anløpingsfargen som skapes under sveising, et resultat av en økning i tettheten av krom ved overflaten og en tilsvarende reduksjon i området under. Det utsatte området blir da sårbart for korrosjon, og er mindre estetisk tiltalende. Begge disse problemene blir løst gjennom «pickling and passivation» som gjør at et nytt beskyttelseslag av kromoksid dannes. Øglænd System har lang, og vellykket erfaring fra Nordsjøen, hvor disse metodene har blitt grundig utprøvd.


Karbonstål

Galvanized and painted products

Varmgalvanisert (HDG)

Varmgalvanisert stål er belagt med et beskyttelseslag av sink, dette laget gir solid beskyttelse i korrosive miljøer. På grunn av sitt lave elektrodepotensial kan sink fungere som en offeranode. Da korroderer sinken i stedet for det materialet den beskytter.

Øglænd Systems varmgalvaniserte stålkomponenter er laget i henhold til europeisk standard EN ISO 1461. Som det går frem i standarden skal komponenter med materialtykkelse fra 1,5 – 3,0 mm ha minimum 45 μm med belegg. Ifølge EN ISO 12944-2 veiledning gir et 45 μm sinkbelegg korrosjonsbeskyttelse i 21-64 år i et miljø i korrosjonsklasse C3. For mindre korrosjonsutsatte miljøer er det foretrukne alternativet å bruke ferdig galvaniserte komponenter.

Forgalvanisert (PG)

Forgalvanisert stål har blitt utsatt for en prosess der stålplater blir belagt med et tynt lag av sink, noe som gir det et skinnende utseende. Sinklaget har en tykkelse på 20 μm som er i henhold til EN 10346. På grunn av sitt lave elektrodepotensial, og lave korrosjonsrate, gir sinklaget økt beskyttelse av materialet. Denne prosessen er kostbesparende da den er utført på produktene før de kuttes og bøyes. Produkter i pregalvanisert materiale er velegnet til installasjon i korrosjonsutsatte områder.

Malt eller primet produkt (PR)

Enkelte produkter kommer primet fra fabrikken, dette sørger for at produktet har et beskyttende lag som forhindrer korrosjon i transport- og oppbevaringsfasene. Hvis produktene skal installeres i korrosjonsutsatte områder er det viktig å påføre et ekstra lag for å få optimal levetid. Primeren har god hefting, og gir derfor maksimal dekning av topplaget.

Belagte produkter (WE)

Hvis utseende og ekstra overflatebeskyttelse er nødvendig kan noen produkter bli levert med overflatebelegg som for eksempel epoxy pudderbelegg. Disse beleggene er tilgjengelig i en rekke forskjellige farger ved forespørsel. Det kan være nødvendig med ekstra grunning på belagte produkter.

ZM material, cable tray.

Sink Aluminium Magnesium (ZM)

Før produksjon påføres disse produktene et metallisk belegg som inneholder sink, 3,5% aluminium og 3% magnesium. Belegget påføres ved å bruke en kontinuerlig varmgalvaniseringsprosess. Dette tynne laget fungerer som en barriere mot korrosjon og forhindrer det underliggende stålet å komme i direkte kontakt med området rundt. Dette gir en korrosjonsbeskyttelse som kan være opptil ti ganger mer effektiv enn tradisjonell varmgalvanisering med sink (HDG). Hvis belegget skades, eller ved kutt i endene, migrerer det over og dekker det eksponerte området.

 


Aluminium (AL)

Aluminium blir ofte brukt når vektbesparelse er en viktig faktor. Hvis aluminium eksponeres for vann vil et sammenhengende overflateoksid dannes, og dette forhindrer korrosjon. Våre aluminiumskomponenter er laget av 5754 og 6060 kvalitet.

 


Kompositt/Glassfiber Materialer

FRP/Composite Products

Resinutvalg for fiberforsterket plast

Øglænd System tilbyr et bredt utvalg av FRP resiner tilpasset våre kunders behov for å møte krav som stilles til kjemikalier, røyk og giftighet. Nedenfor ser du vår anbefalte standard polyesterresin. Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen til ditt prosjekt.

GRP/FRP: Merk, den pultruderte produksjonsprosessen betyr at det ikke er noen forskjell mellom GRP og FRP materialtyper.

 

Polyester (FRP)

Resinkode: Standard artikkel nummer

Polyester er det mest brukte av vårt resinutvalg. Stoffet gir god værbeskyttelse med UV-resistens, og god korrosjonsresistens. Resinen kan også formuleres til å møte spesifikke brann- og røykkrav, og kan leveres med ledende egenskaper. Vårt utvalg av standardresiner er UL godkjent.

Polyester med antistatiske egenskaper

Resinkode: ’C1A’

Det er mulig å legge til antistatiske egenskaper til polyesterresinen for å møte spesifikke prosjektkrav. Antistatisk resin inneholder karbon, som øker de ledende egenskapene av materialet, og derfor krever dette materialet jording.