Vi satte opp Safest Tunnel standen ved årets Tunnelseminar.

Årets tunnelseminar ga mersmak

Etter et vellykket seminar sitter vi igjen med gode tilbakemeldinger fra aktører i tunnelbransjen om at et slikt arrangement behøvdes. Vi gleder oss til å arrangere nytt seminar om to år, med temaet «elektro og automasjon».

Representanter fra Vegdirektoratet, Statens Vegvesen, rådgiverbransjen, leverandørbransjen og entreprenører sørget for varierte og spennende foredrag. Over 160 deltakere fra omtrent 60 forskjellige selskap var med på Øglænd Systems tunnelseminar på Sola Strand Hotell.

Nedenfor finner du en oppsummering av det innholdet seminaret dekket. 

Fullpakket lokale til tunnelseminar 2017

Den første dagen fikk deltakerne en innføring i hva som er nytt i håndbøkene til Statens Vegvesen, da spesielt håndboken som omhandler elektriske anlegg (N601). Et av hovedpunktene fra dette foredraget var at det nå stilles høyere krav til levetid av installasjoner i tunnel. Teknisk infrastruktur som føringsveier og kabler skal ha en levetid på 50 år. Mens fiberoptiske kabler skal ha en levetid på 30 år, så gjelder 25 år for øvrige installasjoner.

I løpet av dagen var det også flere foredrag som tok for seg problemstillinger relatert til sikkerhet i tunnel. Vi fikk høre om funksjonssikre kabler, beskyttelse mot overspenning, og hvilke løsninger det finnes for både aktiv og passiv brannbeskyttelse i tunnel.

Videre så vi mot fremtiden og fikk høre om ideer bak standardisering, samt nye innovasjoner. Vi fikk også høre fra Statens Vegvesen om deres tanker om det fremtidsrettede prosjektet, ferjefri E39, som handler om å skape en sammenhengende vei mellom Kristiansand og Trondheim. 

Omvisning på fabrikken

Den andre, og siste dagen av tunnelseminaret, startet i fabrikken hos Øglænd System på Klepp, der vi viste frem hvordan produktene våre produseres, pakkes og leveres.

Vi fikk et unikt innblikk i utviklingen av store lokale prosjekter som Ryfast og Rogfast gjennom forskjellige foredrag. En innføring i ITS (intelligente transporttjenester og systemer) og automasjon som er tilgjengelige for tunnel. Deltakerne ble også introdusert til Norwegian Safety Tunnel Cluster, og det arbeidet som pågår med å lage sikrere tunneler. Seminaret ble avsluttet med et foredrag om hvordan forskjellige aktører innen tunnelbransjen kan bli hørt i utarbeidelsen av Statens Vegvesens håndbøker. 

Vi vil takke foredragsholderne for interessante og aktuelle innlegg. En like stor takk går til deltakerne som bidro med fagkunnskap, deltok i tekniske diskusjoner og knyttet nye kontakter. Tett samarbeid mellom rådgivere, leverandører, entreprenører og myndigheter gir synergier som er viktige for industrien og samfunnet. Vi gleder oss til å arrangere nytt tunnelseminar med temaet «elektro og automasjon» om to år.