Fabrikken i Kina

Fabrikken vår i Kina offisielt åpnet

Mandag 27. oktober 2014 ble fabrikken i Kina offisielt åpnet. Åpningsseremonien hadde "New Time – New Future" som tema og ble avholdt i tråd med kinesiske tradisjoner. Blant gjestene i Suzhou var bl.a. Norges ambassadør i Kina, Norges Intsok-representant i Kina og ledelsesrepresentanter fra China Oilfield Services Limited (COSL).

Vår fabrikk i Kina har vært operativ siden juni 2013. Den har nå rundt 35 medarbeidere og forventer en omsetning rundt 35 millioner NOK i 2014. Fabrikken er et viktig ledd i vår globale Supply Chain strategi og den skal primært levere til kunder i den østlige delen av Asia - derunder Kina, Korea og Øst-Russland. James Foo har vært daglig leder av fabrikken frem til nå, men fra 1. januar 2015 tar Hai Tai Ma (37) over som daglig leder for Oglaend Industries China.

I forbindelse med åpningen sa Lars Brodd, som er styreformann: - Øglænd System kan nå levere lokalt produserte produkter, laget av kinesiske medarbeidere til sine kinesiske kunder. Produkter i verdensklasse som er sertifisert av noen av verdens ledende sertifiseringshus.  

Åpningsseremonien hadde "New Time – New Future" som tema og ble avholdt i tråd med kinesiske tradisjoner. Etter ankomst holdt bl.a. styreformann, Lars Brodd, tale og etter ledelsens taler var alle på fabrikkomvisning etterfulgt av seremomonien hvor snoren skulle klippes over. Om kvelden var det kinesisk underholdning. Siste bilde viser vårt administrasjonsteam i Kina.