Norsborgsdepån under byggeprosessen. Foto: Stockholms Lokaltrafik.
Norsborgsdepån under byggeprosessen. Foto: Stockholms Lokaltrafik.

Ferdigstilt jernbaneprosjekt i Sverige

I fjor leverte Ögländ System AB siste leveranse til Norsborgsdepån, som er et delvis underjordisk togdepot beliggende sørvest for Stockholm.

Rundt 20 000 meter Mekano® trekantskinner og 6000 meter kabelstiger gikk med til dette gigantprosjektet. Nå står depotet klart og venter på nye tog før det gradvis settes i drift. 

Det nye anlegget rommer 17 tog, fem verkstedplasser, vaskehall og andre service- og personalrom. Ved enden av en 320 meter lang betongtunnel inn under Eriksbergsåsen finner man oppstillingstunnelene til togene. Mens vekstedsplassene og kontorfasilitetene ligger i et anlegg over jorden.

Til innfartstunnelene har Ögländ System AB levert et spesiallagd rammeverk av varmgalvaniserte Mekano®-skinner. Systemet tilrettelegger for alle disipliner, og kan monteres direkte på fjellboltene i slike tunneler.

“Fjellboltene som var installert holdt ikke de toleranser de skulle, og var skjeve. Vi fikk en spesiallagd innfestning fra Øglænd System som løste problemet, og da kunne vi bruke et tradisjonelt pendelsystem,” sier Peder Oreskär fra NCC.

Tar høyde for fremtidige endringer

“Øglænd System ble valgt først og fremst fordi det er et fleksibelt system, som det er lett å endre eller supplere i ettertid. Vi har stilt store krav til toleranser og belastninger når vi installerte systemet, som vil være nyttig i fremtiden,” forklarer Fredrik Landstorp, SL prosjektleder.

Med flere utfordringer som høyt tak, ujevn fjellkontur og fuktig miljø var det viktig at installasjonen var fleksibel og at Øglænd System kunne tilrettelegge for uforutsette endringer.

“Når vi var tvunget til å gjøre forandringer så behøvde vi ikke å hente inn en smed for å sveise for å gjøre ombygging. Vi fikk også hjelp til å plukke ut produkter som passet til prosjektet vårt,” sier Peder Oreskär fra NCC.

Utbedringsprogram av den “Røde linjen”

Konstruksjonen av et nytt depot kom som følger av oppgraderingsarbeid av den “Røde linjen” for å gi økt kapasitet. Linjen har omtrent en halv million reisende hver dag. Et nytt depot og nye tog sørger for hyppigere avganger og bedre komfort for reisende.

Norsborgsdepån står klart og vil ifølge planen bli satt i drift gradvis i løpet av 2018.