Besøk fra Nelfo/Niss.

Jobber for en smartere maritim sektor

Nylig hadde Øglænd System besøk av representanter fra Nelfo/NISS. Tema for dagen var hvordan vi sammen kan ta i bruk smarte løsninger for å øke konkurransekraften til norsk leverandørindustri innen skipselektro.

Standardisering i prosjekteringsfasen

Øglænd System leverer typiske opphengsystemer som vi kaller vår Beste Praksis. Prosjekterende ingeniør velger en forhåndsdefinert installasjonsmetodikk som passer det behovet bygget har. Denne måten å jobbe på vil korte ned tidsforbruk og resultere i utprøvde metodikker som er ferdig dokumentert.

Effektiv installasjon

Det ble demonstrert flere innovative løsninger for skip som Øglænd System har kommet frem til i tett samarbeid med næringen gjennom 25 år.

Kabelstigen RZE-R blir ofte valgt av industrien på grunn av redusert installasjonstid. Installasjonen av denne kabelstigen er rask og krever lite verktøy. Det spesielle hullmønsteret gjør det mulig å endre retning både horisontalt og vertikalt. Representantene fra Nelfo og NISS fikk selv prøve hvor enkelt det er å tilpasse denne kabelstigen. Alt som trengs er en Europall og en boltesaks.

Vi kan nå tilby denne DNV-godkjente unike kabelstigen i aluminium. Å velge et opphengssystem av aluminium er et effektivt tiltak for ytterligere vektbesparelser.

Sveisefrie bygg

Ved bruk av ny teknologi fra Hilti ble det demonstrert hvordan man enkelt kan utføre installasjon i alle korrosjonsklasser uten bruk av sveising. Festing av oppheng for kabler, rør eller ventilasjon kan nå utføres etter at bygget er overflatebehandlet. Vi kaller dette post paint fastening on steel (FOS).

Smarte valg før maling

Et annet system som er spesielt utviklet for skipsindustrien er MultiGrid® Light. Dette systemet går ut på at man sveiser et rutenett av starterbraketter. Da vil man ha nok festepunkter til at opphengssystemet som monteres kan endres eller modifiseres gjennom hele fartøyets levetid. På denne måten unngår man unødvendig mye sveising, og det er mulig å tilpasse opphengssystemet uten å måtte finne fram vinkelsliperen.     

Målet er å sammen skape en smartere maritim sektor. Tusen takk for et hyggelig besøk!