Kabelbane og kabelstige leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon
Kabeloverganger spesiallagd til Ertsmyra transformatorstasjon.

Ny transformatorstasjon for en av verdens lengste sjøkabler

For vår kunde Apply TB har vi levert kilometervis med kabelstiger og kabelbaner til de fleste rom og kulverter til utbyggingen av Ertsmyra transformatorstasjon på Tonstad. Stasjonen vil være en sentral del av mellomlandsforbindelsen NordLink fra Norge til Tyskland.

Krav til kvalitet

«Kravene til kvalitet på Ertsmyra prosjekter var det bare Øglænd System som kunne levere og garantere, på grunn av kravene til stivhet. Vi har brukt mye av produktene til Øglænd System før og de blir testet og tåler vekten, mens andre har lett for å knele,» sier Site Manager for Apply TB, Roar Eide.

I kjelleren av anlegget var det i utgangspunktet spesifisert kabelstiger, men på grunn av stråling ble en løsning med uperforerte kabelbaner valgt i stedet. 

Kabelbanene som ble levert er betraktelig større enn standard, med en vangehøyde på 60 mm og en bredde på hele 800 mm. Nye stripsefester ble derfor produsert til å passe bredden på kabelbanene. For overgangene i korridorene ble det levert spesialtilpassede «risere». 

Kabelstige og kabelbane leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon

«Utfordringen er å lage systemer der du enkelt kommer til. Kabelføringsveiene i kjelleren er en bra løsning med tanke på HMS, der man kan trekke kabelene stående,» forklarer byggeleder i Statnett, Knut Birkeland.

Kjenner til systemene

Apply TB er ansvarlig for installasjon av alle opphengssystemer for kabler på Ertsmyra prosjektet og har brukt Øglænd Systems produkter flerfaglig i dette arbeidet. Ertsmyra anlegget er klassifisert i klasse 2, og i henhold til kravene for sikring er alle monterte kabelbaner og -stiger jordet.

Øglænd System er lett å jobbe med, fordi produktene er vinklet. De fleste er vant til å jobbe med produktene fordi de kjenner til Øglænd sine systemer. Vi har innleide arbeidere med offshore bakgrunn som har kjennskap til systemene der ifra. 

- Anleggsleder for Apply TB, Gaute Oven.  

Apply TB begynte arbeidet med installering av våre multidisipline opphengssystemer i februar og er nå ved slutten av arbeidet som skal stå ferdig innen utgangen av året.

NordLink og Vestre korridor

Utbyggingen av den nye transformatorstasjonen på Ertsmyra er i forbindelse med etableringen av en ny mellomlandsforbindelse fra Norge til Tyskland kalt NordLink. 

Den over 500 kilometer lange NordLink kabelen skal strekkes mellom Tonstad og Wilster i Tyskland, og vil ha en forventet kapasitet på 1400 MW. Ertsmyra anlegget er planlagt til statisk kompensator drift (STATCOM) i 2019, som er kontroll av reaktiv effekt. Mens kablene blir tilkoblet i 2020. 

Kabelbane og kabelstige leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon

Transformatorstasjonen skal gjøre om strømmen fra vekselstrøm til likestrøm før den sendes gjennom den undersjøiske kabelen, for så å bli omgjort til vekselstrøm igjen på en transformatorstasjon i Tyskland. Ved å gjøre det på denne måten forsikrer man seg om at det blir minst mulig strømtap i overføringen.

Samtidig spiller Ertsmyra-utbyggingen en viktig rolle i Vestre korridor prosjektet der spenningsnettet fra Sauda til Kristiansand og Arendal skal oppgraderes fra 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne økningen i kapasitet gjør at spenningsnettet kan bidra til utbedret forsyningssikkerhet og sikre mellomlandsforbindelsene. Oppgraderinger av ledninger og stasjoner vil bli gjort gradvis frem til 2021.

Kabelbane og kabelstige leveranse til Ertsmyra transformatorstasjon