Käppala renseanlegg Mekano opphengssystem leveranse

Ögländ System AB leverer til Sveriges tredje største renseanlegg

Til Käppalaverket ble det levert til sammen ca. 150 oppheng, bestående av Mekano® CH100-2T2, som bygger på vårt Mekano® opphengssystem, samt en spesialløsning utviklet av konsultasjonsfirmaet EVT Umeå AB.

NCC er entreprenør for dette prosjektet kalt R300 og har valgt å bruke Øglænd Systems opphengsløsninger i innfartstunnelen og i andre tunneler for å supportere alle fagdisipliner.

Käppalaverket som ligger på Lidingö utenfor Stockholm bygger nytt nedbrytningskammer for å hanskes med økende mengder avløpsvann. Samtidig som det også bygges et anlegg for høyflodrensing for å holde tritt med fremtidens rensekrav. Allerede tar Käppalaverket imot avløpsvann fra elleve kommuner i Storstockholm, til sammen fra over en halv million innbyggere. 

Käppala renseanlegg Mekano opphengssystem leveranse

I begynnelsen var det prosjektert en sveiset smedløsning for alt oppheng i prosjektet. Men etter at Ögländ System AB viste at våre produkter var billigere, raskere og lettere å installere, så valgte NCC og Käppala å bruke Øglænd Systems produkter i de tuneller hvor det ikke allerede var en smedløsning bestilt.

Jeg var på et tidligere prosjekt der vi bruke Ögländ System AB sine produkter, og når jeg kom på dette prosjektet så var det en annen løsning som var valgt, men den var vanskelig å installere. Det er mange krav til renseverk, så derfor valgte vi heller Øglænd Systems boltede løsning over en sveiset løsning. Vi blir ferdig å installere opphengssystemene denne uken og er veldig fornøyde med dem. 

- Christian Jonsson, Prosjektsjef NCC. 

Etter prosjektet er ferdigstilt vil nedbrytningskammeret kunne avlaste de to eksisterende kammersene. Her vil det bli produsert klimavennlig biogass til 100 av lokaltrafikkens gassdrevne busser. Mens høyflodrensingsanlegget skal håndtere situasjoner når mengden avløpsvann overskrider Käppalaverkets kapasitet. Spesielt med tanke på klimaendringer vil dette bli et viktig miljøtiltak, som muliggjør en raskere og grundigere rens av vannet som slippes ut.