Installasjon uten sveising

Spar 30% på føringsveier for V&M prosjekter

Krevende tider innen olje- og gassindustrien har skapt et stort etterslep innen vedlikehold og utsettelser av mange modifikasjonsprosjekter (V&M).

Kostnadene for tekniske føringsveier er vanskelige å estimere på forhånd, og ofte pådrar man seg store utgifter på grunn av komplisert engineering og lang installasjonstid. 

Klikk for brosjyre

For å løse denne problemstillingen for våre kunder har vi utarbeidet konkrete løsninger som senker V&M kostnadsnivået med minst 30%. 

I over 40 år har vi levert til dette markedet og vi ønsker å tilrettelegge for at det blir både enklere og mer forutsigbart å sette i gang med nødvendige oppgraderinger.

Se de mest brukte løsningene i vår V&M brosjyre.

Forkortet engineeringstid

Alle våre opphengssystemer er forhåndsberegnet, så ytterlige beregninger er ikke nødvendig. Ved hjelp av en lasttabell og noen tommelfingerregler blir engineering unnagjort på kort tid.

«En kombinasjon av pre-engineered produkter sammen med installasjonsregler gir store kostnadsbesparelser,» forklarer Torbjørn Wiig Petersen, Business Analyst for Øglænd System.

Det vil si at for enkle vedlikeholdsoppdrag så kan denne delen av jobben gjøres offshore av fagdisiplinene.

Rask innkjøpsprosess

Produktene og systemene i V&M brosjyren er standardiserte og utprøvde løsninger som vi lagerfører i Norge. Kun få deler trengs, som gir enkel installasjon, enkle konstruksjoner og god logistikk.

Installasjon uten varmt arbeid

Flere av våre kunder har allerede et grid-system som kan benyttes. Men hvis ikke, så kan vi tilby solide starterbraketter som installeres uten bruk av varmt arbeid. Ved å slippe sveising unngår man også utsettelse av produksjon. 

Klikk for å se hvor vi erFinn din nærmeste salgsingeniør innen olje og gass og be om en demonstrasjon. 

Ta kontakt med salg