Returnert fra 6 ukers oppdrag i Busan, Korea

Tilbake fra Korea

Senior Sales Engineer Offshore, Remi Andreassen (48), har returnert fra et 6 ukers oppdrag i Busan, Korea. Her var Remi utstasjonert hos det koreanske verftet DSME, hvor han fungerte som konsulent innen både engineering support og teknisk support i forbindelse med installasjonen av opphengssystemer på Gina Krog projektet (Statoil).

Remi reiste ut den 16. mai og returnerte til Norge fredag den 3. juli. Remi forteller at installasjonen måtte utføres i henhold til INTSOK-standarden og at jobben hans bl.a. var å sikre Øglænd System beste praksis, akkurat som i tidligere prosjekter Øglænd System har utført for Statoil. 

Undervisning og opplæring

DSME gjør utstrakt bruk av pre-fabrikerte opphengsmoduler. - Dette er en smart idé, som kan gjøre jobben ganske effektiv, forklarer Remi. - Men det har dessverre vist seg at noen av modulene ikke har vært laget i henhold til Øglænd System sin beste praksis. Derfor har jeg bidratt med engineering support for å øke fleksibiliteten og hjelpe med å visualisere løsningene med MDS design-software. Korea og Norge er to land med store kulturforskjeller, så en viktig del av oppdraget mitt er også å se og lære hvordan koreanerne kommuniserer, leder, planlegger og delegerer arbeidet, slik at vi kan få et skikkelig innblikk i "the Korean way", forteller Remi.

Remi Andreassen presenterer Øglænd Systems teknologi for 60 ansatte fra DSME Engineering Department.


Bra kombinasjon

- Jeg har sterkt fokus på å utvikle deres tankegang og bevege dem vekk fra "varmt arbeid" og over til "kalde løsninger" og dermed redusere antallet arbeidstimer på prosjektet. Målet er å redusere arbeidstiden per support fra 10 timer til halvannen time. Dette vil redusere totalkostnaden for installsjonen betraktelig samtidig som at mer fleksible løsninger også vil redusere vekten betraktelig.  

Kombinasjonen av vår fleksible og kostnadsbesparende teknologi med den disiplinerte og hardtarbeidende koreanske arbeidskultur vil uten tvil gjøre dette prosjektet til en suksess og være en stor fordel for operatøren, konkluderer Remi.  

Venstre: Remi klar for jobb på DSME. Høyre: Fra 20.-22. april 2015 var Øglænd System Korea vært for gruppens "engineering meeting". Bildet er fra Øglænd System Koreas demo-rom.