H. Pedersen foran vindmølle konstruksjon
H. Pedersen foran vindmølle konstruksjon

Vi satser på vindindustrien!

Vår produktdesigner Per Kristian H. Pedersen har reist på et seks måneders langtidsoppdrag til vårt datterselskap i Danmark, for å bidra til vår satsing på vindindustri.

Øglænd System Danmark fokuserer på vindkraft

Øglænd System Danmark har sitt primære forretningsfokus på offshore og onshore vindkraft. I snart 40 år har Øglænd System levert multidisipline opphengsløsninger til store internasjonale olje- og gassprosjekter. Siden 2007 har vi videreutviklet vår dokumenterte teknologi slik at den også passer for vindkraftinstallasjoner.

I løpet av 2016 har vi arbeidet med totalt 34 forskjellige vindprosjekter. Noen er ferdige, mens andre pågår enda, så aktiviteten er høy. Vi er med på detaljert design av 2400 «Transition Pieces» (TP-er) og 43 substations. Utbyggingen av offshore vindparker går i stadig høyere tempo, samtidig som at parkene blir større og større. Selve TP-ene er også stadig i endring.


Nært samarbeid med kunden

Per Kristian har hovedsakelig de samme oppgavene i Danmark som i Norge; han designer kabelføringsveier og opphengsystemer til vindmøller. Forskjellen er et nå enda tettere samarbeid med gode kollegaer og kunder i Danmark. Per Kristian deltar på kundemøter for å diskutere løsninger og design. Det å komme ut fra tegnekontoret og inn til kunden gir mulighet for en bredere forståelse av problemstillinger og muligheten til å utvikle enda mer kundevennlige løsninger.

Fra utvikling til installasjon

Øglænd System differensierer seg i forhold til konkurrentene gjennom vårt konsept for oppfølging gjennom alle steg fra utvikling til installasjon. Mange års systematisk arbeid og konseptutvikling har gitt oss et konkurransefortrinn som vi kontinuerlig utvikler og utvider.

En annen fordel med å ta designere med i konseptavklaringen med kunder er lett tilgang til 3d-modeller, slik at vi kan vise og utforske løsninger der og da. God kommunikasjon og gjensidig forståelse er helt sentralt i en god utviklingsprosess, og da er 3d-modeller et viktig verktøy. Et tettere samarbeid med våre største kunder og engineeringselskaper i Danmark gjør at vi raskere kan avklare behov og ønsker på et tidlig stadium. Dette er viktig for å kunne komme frem med et helhetlig design på en mest effektiv måte.

 

Øglænd System Danmark holder Skype-møte med Dong.
H. Pedersen, Jonas Lysgaard og Klaus Kronborg holder Skype-møte med DONG. Møtet er vedrørende designet på prosjektet Hornsea.


Utveksling av kompetanse på vindindustri

Per Kristian som er del av Øglænd System Group Technology & Marketing i Norge har allerede etter 2 måneder i Danmark fått mye ny kunnskap. Denne ønsker han å ta med tilbake og dele med innovasjonsteamet. Produktutviklingen i Øglænd har alltid vært kjennetegnet av et nært samarbeid med kundene og vi ser mange fordeler med å sende designere på befaring og utveksling også i fremtiden. 

 

Support Systemer for Vindkraft