Besøk vår fabrikk på Klepp

Hovedkvarter & fabrikk i Norge

Hovedkvarteret og hovedproduksjonen av stålprodukter skjer i Øksnevad Næringspark, som ligger i Klepp kommune, ca. 25 km sør for Stavanger. Øglænd System flyttet til næringsparken i 1999. Parkens totalareal er 22 000 m2, der Øglænd System benytter ca. 21 000 m2, og 7460 m2 er uteareal.

 

Demorom, produkttrening og seminar

I vårt demorom arrangerer vi seminarer for grupper, og driver med kursvirksomhet. Her har vi en stor utstilling som viser alle våre multidisipline opphengssystemer. Flere av disse utstillingene er det også mulighet for å lære seg å installere.

 

Produkt & designutvikling

Én av Øglænd System sine fire kjerneverdier er "løsningsorientert", og vi har et tett samarbeid med våre kunder for å skape bedre og smartere løsninger. Derfor arbeider vår R&D-avdeling kontinuerlig med utvikling av nye produkter, og med å forbedre de eksisterende. Vårt mål er å bidra til den laveste totale systemkostnaden for et prosjekt.

 

Innesalg

Employee working at desk

Vårt team av inneselgere er alltid klar til å motta din ordre. De kan også hjelpe å velge de riktige produktene, gi teknisk bistand og informere om leveringstid og ordrestatus.

 

Produksjonsplanlegging

Etter at en ordre er registrert, tar vår produksjonsplanleggingsavdeling over. Denne avdelingen skriver ut produksjonsordre, og er hele tiden en koordinator mellom salgsteamet og produksjon, slik at produksjonskapasiteten blir utnyttet best mulig.

 

Råvarelager

Øglænd System er en av Norges største brukere av rustfritt stål. Ca. 5 000 tonn rustfritt stål (AISI 316L) og 2 500 tonn karbonstål benyttes årlig i produksjonen. Råvarene kommer inn i form av coil (ruller), plater, flatt- og vinkeljern. Lageret gir oss mulighet til å levere raskt.

 

Nattoget - jobber døgnet rundt

Den helautomatiske trucken henter stålplater fra hyllene og mater dem inn i de tre fullautomatiserte CNC-kontrollerte stansmaskinene. Paller med halvfabrikata blir deretter transportert til mellomlager, og derfra blir varene hentet for utforming av ferdige produkter i kantpresser. Dermed oppnås en svært effektiv materialflyt 24 timer i døgnet. Dette systemet, med en lengde på 75 meter, en bredde på 8,5 meter og en kapasitet på 450 hyller à 3000 kg, er det største av sitt slag i Nord-Europa.

 

Fullautomatisert CNC stanse- og lasermaskin

Stansemaskin
Med sine sakser klipper denne helautomatiske CNC-styrte stansemaskinen ulike typer firkanter med stor presisjon i lengder opp til 3 m. Normalt produserer den profiler, OE-bend, deler for inner- og yttervanger samt opphengsdetaljer. Den får automatisk forsyninger med "nattoget" og kjører også ferdig-stansede deler tilbake i "nattoget".

 

Lasermaskin
Vår CNC-styrte laserstansemaskin er ekstremt effektiv og presis, også når den skal lage runde former. Den er i stand til å produsere 6,5 meter pr. min av runde former. Også denne får automatisk forsyninger av "nattoget".

 

Kantpresser

Øglænd System sine seks CNC-styrte kantpresser produserer vanger, flexi-risere, konsoller, utstyrsplater og skinner. Enkelte av pressene er fullautomatiserte.

 

Valseverk

Våre valseverk produserer blant annet våre Mekano® trekantskinner og vanger til vår kabelstige Type OE. Alt blir gjort i én enkelt operasjon: valsing, kapping, bøying og stabling.

 

Full-automatiske sveiseroboter

Øglænd System har fire fullautomatiserte sveiseroboter. På bildet vises en fullautomatisert produksjonscelle, som lager kabelstiger for skip.

 

Sveising av 3 & 6 meters lengder
Denne fullautomatiserte sveiseroboten produserer vår kabelstige for tunge installasjoner. Type OE i både 6 meter og 3 meter lengder. Den produserer også våre doble UNO-skinner.

 

 

Manuell sveising

Enkelte spesialprodukter må sveises manuelt. Våre dyktige medarbeidere kan levere spesialprodukter etter din spesifikasjon.

 

Kvalitetskontroll

Øglænd System AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Kvalitetskontroll av produserte varer gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyrer. I tillegg gjennomfører HMS-K leder jevnlige internrevisjoner i bedriften for å sikre at driftssystemene blir fulgt opp og ivaretatt.

 

Vedlikehold av verktøy og maskiner

Øglænd System har eget verksted for vedlikehold av verktøy og maskiner.

 

 

Lager ferdigvarer

Totalt har Øglænd System 3,500 kvm med ferdigvarelager. Plasseringen av alle ferdigvarer blir kontrollert ved hjelp av et strekkodesystem. Dette sikrer kortest mulig leveringstid til kunden.

 

Utelager

 

Kompetanseutvikling

Kontinuerlig utvikling av våre medarbeideres kompetanse er svært viktig. Et eksempel på dette er at våre lagermedarbeidere blir tilbudt kurs og sertifikat i materialadministrasjon.

 

Lager og ekspedisjon

Vår ekspedisjonsavdeling pakker og sender ut mer enn 100 forsendelser hver eneste dag.

 

Frakt

Utsendelse av ferdigvarer skjer fortrinnsvis med bil, båt eller fly. I 2007 sendte Øglænd System ut mer enn 200 stk containere (40 fots) på båt, og flere enn 15 000 forsendelser med Nor Lines til det norske markedet.