R&D department

Forskning og utvikling

Vi har en dedikert forsknings- og utviklingsavdeling som kontinuerlig jobber med å forbedre og utvikle nye produkter som kan håndtere et marked i stadig endring. Øglænd System har en lang historie med utvikling av spesialprodukter og løsninger innenfor olje og gass, vindkraft, skipsbygging og infrastruktur.

Rom for innovasjon

Forskning- og utviklingsavdelingen ble startet opp for over 30 år siden, og i den tid bestod avdelingen av bare én enkelt ansatt, men er nå utvidet til å huse rundt 30 ansatte, med grener i Kuala Lumpur og London. For oss i Øglænd System er det viktig å holde tritt med endringene i markedet og derfor er innovasjon en høy prioritet for oss. 

Våre produktutviklere følger med på behovene i markedet, spesielt med tanke på nye produktkrav og eventuelle nye anvendelsesområder for våre design. Mange års erfaring innen innovasjon og teknologi kombineres sammen med dagens digitale hjelpemidler, som 3D-printing av prototyper og bruk av digitale verktøy for strukturell analyse. Siden vi jobber innen en rekke industrier drar våre kunder nytte av teknologioverføringen fra andre fagområder som ofte kan skape et konkurransefortrinn. 

Komplett leverandør

Vi er en komplett leverandør når det kommer til våre produkter og systemer, og derfor forsikrer vi oss alltid om at våre nye produkter passer sammen med eksisterende sortiment.


Photo: Tore Friestad. Arne Gya, R&D Manager.

Jeg tror på å designe et system som gir deg alle mulige alternativer for endringer gjennom hele prosjektets levetid.

- Arne Gya, R&D Manager

Når vi designer våre produkter tenker vi på kostnad, regler og forskrifter, miljøpåvirkning og vekt. 

Vi ønsker å designe produkter og systemer som er tilpasset etter våre kunders behov, samtidig som de tilrettelegger for lavest mulig total systemkostnad.

Praktisk tilnærming

En av Øglænd Systems fire kjerneverdier er løsningsfokus, og vi samarbeider tett med våre kunder for å skape smartere og bedre løsninger. Derfor ser vi flere fordeler ved å sende våre produktdesignere på inspeksjoner og utvekslinger til ulike prosjekter. En utveksling av kompetanse er verdifult for oss og våre kunder, og nettopp derfor er det veldig viktig å være involvert i de tidlige fasene av design.

Tailor made solutions!

«Noe jeg har lært er at behov og omstendigheter forandrer seg fra definisjonen av et prosjekt, gjennom planleggingsfasen og til selve installasjons- og driftsfasen» sier Arne Gya.

Vår visjon og fremtiden av innovasjon

I fremtiden ønsker vi å fortsette å utvikle produkter og systemer som skaper verdi for våre kunder, i form av tidsbesparelse, maksimal plassutnyttelse, vektreduksjon, utvidet levetid og forbedret HMS.

«Man må planlegge for det uventede» forklarer Arne Gya.

Etter 30-års fokus på innovasjon har vi fått uvurderlig innsikt i hvordan vi kan forbedre våre systemer på best mulig måte. Vi jobber stadig med å skape kostnadseffektive opphengssystemer for våre kunder over hele verden.