Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som hovedformål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Les mer om loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Hvordan jobber vi i Øglænd System med Åpenhetsloven?

Vi ser på denne loven som et kjærkomment tiltak for å få mer fokus på hvordan virksomheter kan være viktige bidragsytere når det kommer til å fremme menneskerettighetene og sørge for anstendige arbeidsforhold. Samtidig er det viktig å holde seg selv som virksomhet ansvarlig og gjøre grundige undersøkelser for å unngå uønskede virkninger av alle våre forretningsforhold.

Øglænd System forplikter seg til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som skal redegjøres for i en rapport i henhold til Åpenhetsloven. Innen 30. juni vil du kunne lese vår rapport på denne siden.  

Hvilke grunnleggende prosesser har vi?

  • Grundig kartlegging og kvalifisering av leverandører
  • Oppfølging av leverandører
  • Jobber i tråd med lovverket og anerkjente standarder (feks ISO14001 og ISO45001)
  • Etiske retningslinjer (Code of Conduct) for ansatte og leverandører
  • Varslingsrutiner

Hvordan kan du kontakte oss for innsyn?

Som det går frem i Åpenhetsloven kan alle sende skriftlig forespørsel for å få informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle forespørsler om informasjon kan sendes skriftlig på mail til «martin.mildestveit@oglaend-system.com». Vi vil jobbe for å gi deg et svar så raskt som mulig, og senest 3 uker etter vi har mottatt informasjonskravet.