Et tilbakeblikk

Vi har samlet høydepunkter fra Øglænd Systems lange og rike historie. Det som startet som en liten ingeniørgren har i ettertid utviklet seg til å bli et internasjonalt konsern i stadig vekst.

1976

Jonas Øglænd overtok Sandnes Jernvarefabrikk

Gunnstein Austigard (avbildet), en ung elektroingeniør fra Jonas Øglænd AS, ble satt til å analysere og vurdere produktporteføljen til oppkjøpet av Sandnes Jernvarefabrikk. Han konkluderte med at blant alle søppeldunkene, trillebårene og kobberproduktene fantes det et større potensial for kabelstiger, spesielt innen olje og gassektoren som nettopp hadde startet sin opptur for fullt i Norge.

 

1977

En ny markedsleder ble født

Basert på porteføljen og markedsundersøkelsene til Gunnstein Austigard, bestemte Jonas Øglænd AS seg for å satse på utvikling og produksjon av produktlinjene vi i dag kjenner under navnet Øglænd System. Dette ble gjennomført av divisjonen Ø-Engineering. Fra første dag var bedriftens mål å være markedsledende innen kabelstiger, kabelbaner og multidisiplinære opphengssystemer.

 

1978

Lavere vekt, og forbedret styrke

Ø-Engineering utviklet kabelstiger og kabelbaner med perforerte trinn og vanger. Siden arbeidet med å borre og sveise ble erstattet med skrudde løsninger ble systemet betydelig lettere, og installasjonen enklere. Dette året fikk Jonas Øglænd AS enestående tilbakemeldinger for utstillingen ved ONS-messen i Stavanger.

 

1979

Statfjord kontrakter

Ø-Engineering vant kontrakten for Statfjord B, og oljeselskapene sparte store kostnader takket være mindre vekt og redusert installasjonstid.

 

1980

Amoco Valhall

Ø-Engineering fikk en kontrakt med Amoco Valhall som gjaldt kabelbaner og kabelgater. Systemet på Valhall var belagt med epoxy. Denne kostbare feilbehandlingen av kabelbanene og -stigene på Statfjord A åpnet veien til dette prosjektet for Ø-Engineering, som fikk i oppgave å rette opp problemene.

Økt omsetning

Avdelingen for industrielt monteringsutstyr innenfor Ø-Engineering passerte 10 millioner NOK i omsetning.

 

1981

Første annonse med ØS

Dette året dukket varemerket Øglænd System opp i en reklame for første gang.

Enda en Statfjord kontrakt

Øglænd System fikk kontrakten for Statfjord C.

 

1982

Flere oppdrag i Nordsjøen

Korrosjonsproblemer i Nordsjøen ga flere oppdrag for Øglænd System. Øglænd System ble leverandør til både Elf, Frigg og Odin. Dette året publiserte bransjemagasinet "Kampanje" no.7/8 1982 en grundig lederartikkel om Øglænd Systems strategi, og arbeid med produktutvikling.

 

1983

Gjennombrudd for rustfritt stål

Leveransen i rustfritt stål til Gullfaks A var et stort gjennombrudd for Øglænd System. Systemet reduserte behovet for vedlikeholdsarbeid, og forlenget produktets levetid. Øglænd System fikk anerkjennelse for sin innsats innen produktutvikling. Det ble også inngått en avtale om levering til Statpipe. Dette var en veldig omfattende leveranse, som dekket behovet for opphengsutstyr til to offshoreplattformer, tunnelene under Førdesfjorden og Førlandsfjorden, og Kårstøverket.

 

1984

Status som eneleverandør

 

1985

Anerkjennelse i offshoremiljøet

Øglænd System var på denne tiden den eneste leverandøren som klarte å takle størrelsen på Statpipe-kontraktene. Erfaringene fra Statpipe prosjektet ble markedsført, og Øglænd Systems produkter fikk god anerkjennelse i offshoremiljøet på grunn av deres overlegne materialkvalitet, vektreduserende konstruksjoner og korrosjonsbestandige kvaliteter. Det innovative systemet forenklet monteringen betydelig. Øglænd System fikk kontrakten for Oseberg A.

 

1986

Øglænd System fikk kontraktene på Gullfaks C og Oseberg B

 

1987

Øglænd System AS ble til

Jonas Øglænd AS delte metallgruppen inn i tre individuelle aksjeselskaper, der Øglænd System var ett av disse. Samme året ble Jonas Øglænd AS kjøpt opp av Varner-gruppen - et eierselskap med hovedfokus på eiendom og klær.

 

1989

Flexogrid® systemet blir lansert

Flexogrid® systemet, patent nr. 155664, var et integrert opphengssystem for alle disipliner: rør, elektriske kabler, HVAC-kanaler og instrumentering. Flexogrid® skapte verdi gjennom redusert installasjonstid, maksimal volumutnyttelse, redusert vekt, forlenget produktlevetid og forbedret sikkerhet. Gjennom årene har Flexogrid® og Øglænd System sin «grid-filosofi» blitt kjerneverdien i merkevaren. I dag eksisterer ikke Flexogrid® lenger, men har blitt byttet ut med et nytt og forbedret system kalt MultiGrid®.

 

1990

Øglænd System var flinkest i klassen

Til tross for å være den "stille gutten i klassen" blant divisjonene i Varner-Øglænd gruppen presterte Øglænd System AS utvilsomt best av alle. Etter Varner-gruppens oppkjøp i 1987 ble alle divisjonene, som ikke var relatert til eiendom eller klær inkludert Øglænd System, lagt ut for salg. KPMG hadde oppgaven med salget, og det var mange potensielle kjøpere, blant annet ledelsesgruppen til Øglænd System AS.

Dette året ble ETIN™ rørklammer lansert.

 

1991

Ny eierstruktur

Den 12. desember 1990 solgte Varner-Øglænd gruppen ut Øglænd System AS til en ny gruppe av lokale eiere. Den nye eiergruppen besto av NE Norsk Elektro som eide 37,5%, hovedleverandør MFK Stahlbau 30%, Lars og Tor L. Øglænd 22,5% og Gunnstein Austigard 10%. Etter en periode på tre år overtok Gunnstein 15% av MFK Stahlbau sin eierandel. 

"Know-How" på hjul

Dette året investerte Øglænd System AS i en "demo-bil". Denne bilen fungerte som et mobilt demo-rom, utstyrt med systemene til Øglænd System og annet utstyr til å formidle bedriftens kunnskap og unike produktportefølje. Dette markerte begynnelsen av Øglænd System AS sin innsats med seminarer og produkttrening.

Shell Draugen

Dette året vant Øglænd System kontrakten om leveransen til Shell Draugen.

 

1992

1992

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen (7,5 km) og tunnelen (8 km) som forbinder øyene, Sjælland og Fyn i Danmark består av både hovedvei og jernbane. Øglænd System leverte ca. 50 km LOE kabelstiger, halvparten i varmgalvanisert stål, og den andre halvparten i rustfritt stål. Alle kabelstiger ble levert med tilbehør som skinner, kabelklammer, braketter og lignende.

I 1992 var omsetningen 72,2 millioner NOK med et resultat på 5,3 millioner NOK.

Flexi-Riser™ ble lansert dette året.

 

1993

Nye markedsområder

Det var en nedgangsperiode i olje og gassektoren, og Øglænd System var tvunget til å lete etter alternative markeder. Flere løsninger for tunneler, broer og matvareindustrien ble utviklet. Øglænd System AS investerte også i stansemaskiner fra Finnpower. I 1993 var omsetningen 70 millioner NOK med et resultat på 8,2 millioner NOK.

Dette året ble Flexi-Hinge™ introdusert.

 

1994

Det første datterselskapet

Øglænd System åpnet sitt første datterselskap i Ridderkerk i Nederland, men kontoret dekker også markedene i Tyskland og Belgia. I tillegg til kontorfasiliteter har Øglænd System Nederland også et ferdigvarelager som kan levere de fleste kabelstiger, kabelbaner, opphengssystemer og ETIN™.

 

1995

Øglænd System fikk Næringsprisen

Øglænd System AS ble tildelt Næringsprisen fra Sandnes Sparebank. Juryen sa i sin begrunnelse: "Øglænd System AS har utviklet en god og lønnsom bedrift med produkter som er ledende innenfor sin bransje". På bildet: Direktør, Gunnstein Austigard (t.v.) mottar Sandnes Sparebanks Næringspris for 1995 av daværende ordfører Jostein W. Rovik (t.h.)

Dette året blir UNO card lansert.

 

1997

Eksport ble stadig viktigere

Eksporten stod for 30% av den totale omsetningen. Øglænd System AS tok over leveransene til Hibernia, verdens største betongplattform, med det største plattformdekket noensinne bygget. Den befinner seg offshore Newfoundland i Canada. Alt i alt ble 70 000 meter med kabelstiger og kabelbaner ble levert.

 

1998

Fabrikken flyttet

I juleferien i 1998 flyttet Øglænd System AS fabrikken og administrasjonen fra Sandnes til Øksnevad Næringspark. Dette var ikke en liten operasjon, det ble omtrent 300-400 fullastede trailere som flyttet 25 maskiner, lagerbeholdningen og kontorinventaret. Alle 25 maskiner måtte demonteres, flyttes og monteres igjen. Plutselig hadde de 45 ansatte 7,000 kvm til disposisjon. Dette året var omsetningen på 165 millioner NOK med 10% overskudd.

 

1999

Nytt datterselskap i Singapore

Grunnet stor aktivitet innen plattform- og skipsbygging i Singapore og Asia generelt åpnet Øglænd System et eget kontor i Singapore.

 

2001

Nytt showroom, "Demorommet"

Et nytt utstillings- og demonstrasjonsrom med kapasitet til 30 personer ble åpnet. Øglænd System AS var nå en global markedsleder med produktene i rustfritt stål. Det var nå tid for en økt innsats med produkttrening og seminarer. I 2001 var omsetningen på 185 millioner NOK med en eksportdel på 50%. Antall ansatte var da 115. Det ble også investert i en fullautomatisk knekkelinje for 3-meters stiger.

Nytt datterselskap i England

Vårt datterselskap i UK ble etablert og befinner seg i hjertet av England, nemlig i West Midlands. Deres primære industrielle fokusområder er på offshore og onshore olje- og gass, skipsbygging, infrastruktur, tunneler og vannbehandling. Øglænd System UK er også Europas kjerne for levering av FRP opphengssystemer.

 

2002

Sverige kontoret åpnet

Øglænd System Sverige ble etablert med hovedkontor i Nacka i Stockholm og et regionalt kontor sentralt beliggende i Øresund region i Höllviken sør for Malmø. Deres primære industrielle fokusområder er på byggefirmaer, infrastruktur, offshore og landbasert olje- og gassektor og skipsbygging.

 

2003

Snøhvit

Øglænd System jobbet i ett år for å få i havn kontrakten med Statoil og vant tilslutt leveransen til Snøhvit. Kontrakten dekket rundt 20% av produksjonsvolumet.

Tildelt Eksportprisen

Øglænd System ble tildelt "Erling Skjalgsomprisen". NHO Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Sparebank 1 SR Bank står for prisen som tildeles et selskap som har utmerket seg i eksportmarkedet. 

Øglænd Industrier ble til

Med dannelsen av Øglænd Industrier AS ble alle internasjonale salgskontorer endret til datterselskaper i et konsern med Øglænd Industrier AS som moderselskap. Endelig var Øglænd System en del av et konsern igjen.

 

2004

Internasjonal vekst

Ledelsen erklærte at den årlige veksten burde være mellom 10-20% og at denne veksten skulle komme fra eksport. Dette året vant Øglænd System AS kontrakten for Ormen Lange

Oglaend System Korea

Etablering av Øglænd System i Korea

Oglaend System Korea Co., Ltd ble åpnet og har for tiden to kontorer, ett i Busan og ett i Seoul. Datterselskapet har i tillegg et stort varehus og fabrikkanlegg. Deres primære industrielle fokus er på olje- og gassektoren offshore og på land, samt skipsbygging.

 

2005

Effektivitet i fabrikken

Omsetningen økte med 61,3 % til 242 millioner NOK, og eksportraten nådde 57%. Øglænd System hadde en målsetting om å nå 450 millioner NOK innen tre år og dette krevde et sterkt fokus på store internasjonale prosjekter, produktutvikling og effektivitet i fabrikken. Dette året ble MultiGrid® lansert.

 

2006

Etablering av Øglænd System Midtøsten

På grunn av mange spennende forretningsmuligheter innen olje- og gassindustrien i Midtøsten ble et datterselskap etablert i Dubai. Denne operasjonen ble også senteret for utvikling og produksjon av en helt ny produktlinje - FRP (glassfiber).  

Dette året inngikk Øglænd System en kontrakt med Aker Kværner om å levere til H6-prosjektet.

 

2007

30-års jubileum

Den 27. april feiret Øglænd System AS sitt 30-års jubileum med gallamiddag for 250 gjester i Atlantic Hall i Stavanger – en milepæl i selskapets historie. Dette året ble det aller beste for Øglænd System noensinne med en rekordomsetning på 375 millioner NOK. Samtidig som det var en kolossal etterspørsel etter Øglænd Systems multidisipline opphengssystemer. I og med at etterspørselen nesten sprengte fabrikkens produksjonskapasitet ble det besluttet å investere 40 millioner kroner i oppgraderinger som: et helautomatisk natt-tog, helautomatiske sveiseroboter, en ny demovan og nytt kontorinteriør.

Datterselskap i Danmark ble etablert

Øglænd System Danmark er konsernets knutepunkt for utvikling av både onshore og offshore vindkraftløsninger. De jobber også innen olje og gass, infrastruktur og matvareindustrien.

 

2008

New CEO, Geir Austigard

Slutten av en æra og begynnelsen på en ny

Øglænd Systems gründer, Gunnstein Austigard, gikk av som konsernsjef og hans sønn Geir Austigard overtok stillingen.

Oglaend Industries Malaysia

Åpning av datterselskap og fabrikk spesialisert i FRP

Dette var også året da et datterselskap og fabrikk i Malyasia ble etablert. Fabrikken har et totalt område på 6,700 kvadratmeter, og deres hovedproduksjon er FRP og et fåtall stålprodukter. All produksjon av FRP ble flyttet fra Dubai til Malaysia. Den dag i dag er Oglaend System Malaysia vårt knutepunkt for glassfiberproduksjon (FRP), og global eksport med hovedmarked i Asia. 

 

2009

ØS Sverige flyttet kontor

Ögländ System AB flyttet kontorer fra Staffanstorp til Höllviken.

 

2010

Komplett systemleverandør

Øglænd System har gjennom årene opparbeidet seg en komplett produktportefølje med multidisipline opphengssystemer. Selskapet har gått fra å være en leverandør av komponenter, til å levere et komplett system for alle disipliner. 

Dette året ble den første prototypen av Mekano® trekantskinnen laget.

 

2011

Øglænd System åpnet i Russland og USA

I januar 2011 åpnet konsernet Øglænd Industrier to nye datterselskaper, i Russland og i USA.

Betydelig levering til Goliat prosjektet

Øglænd System startet leveransen til Sevan Goliat. Til dette FPSO-prosjektet leverte Øglænd System systemer i rustfritt stål som: MultiGrid®, kabelstiger, kabelbaner, HVAC support, rør support og tilbehør. Topside-vekt for dette prosjektet var 30,000 tonn med en totalverdi på 42 millioner USD for Øglænd System.

 

2012

Organisasjonsendring

Research & Devlopment (R&D) avdelingen i Øglænd System ble flyttet til Øglænd Industrier for å sikre likeverdige R&D-tjenester til alle datterselskaper. Videre har vi etablert engineering-grener i London, Houston og Kuala Lumpur som skal fungere som en utstrakt arm av vår R&D-avdeling. På denne måten kan vi forsikre oss om at våre kunder kan få råd og anbefalinger fra et kontor i nærheten av prosjektbyggingen deres. Nå heter avdelingen Group Technology & Marketing, forkortet til GT&M. 

Prosjekter i stor skala

Øglænd System skaffet seg en kontrakt for levering av E&I opphengssystemer, kabelbaner og kabelstiger til BG prosjektet Knarr. Det totale salget for dette prosjektet ble på 40,3 millioner kroner. I tillegg vant Øglænd System også en kontrakt for en annen Norge-basert installasjon, nemlig ConocoPhillips sin Ekofisk LQ. Det ble levert E&I opphengssystemer, kabelbaner og kabelstiger, rør og VVS-support for totalt 95 millioner kroner.

 

2013

Store kontrakter i sving

Øglænd System vant to kontrakter av betydelig størrelse, som til sammen var verdt 200 millioner kroner. Gassprosjektene Shell Prelude FLNG og Inpex Ichthys CPF ble utstyrt med multidisipline opphengssystem, kabelbaner og kabelstiger.

New equipment in our Norwegian factory

Oppgradering i den norske fabrikken

Det ble gjort noen utstyrsinvesteringer i den norske fabrikken - et nytt valseverk og en fullautomatisert sveiserobot. Denne roboten gjorde at produktiviteten økte gjennom å optimalisere produksjonsflyten, minimere totale produksjonskostnadeer, og redusere den fysiske belastningen på arbeiderne. Valseverket på skinner økte også produksjonskapasiteten betraktelig.

Goliat prosjektet nådde ny topp

I oktober oversteg leveransene til Goliat prosjektet en totalverdi på 200 millioner kroner. Øglænd System hadde en rekordstor omsetning denne måneden, totalt 8,9 millioner USD. I tillegg kunne Øglænd System også feire det høyeste overskuddet i konsernets historie på 100 millioner kroner.

Opening of the factory in China

Datterselskap og fabrikk i Kina åpnet

På mandag 27. oktober ble fabrikken i Kina erklært offisielt åpnet. Den har et område på totalt 6,300 m2, og produserer hovedsakelig galvaniserte og lavkostnadsprodukter av rustfritt stål. Fabrikken er også en viktig del av Øglænd Systems globale forsyningskjede, og leverer hovedsakelig til kunder i den østlige delen av Asia, inkludert Kina, Korea og øst-Russland. Åpningen av fabrikken markerte også åpningen av datterselskapet i Kina.

FRP lager i UK

Oglaend System UK flyttet alt av FRP-lager fra Norge til sitt nye varehus i England.

Bytte av eierskap

Det private equity-fondet Segulah IV kjøpte Øglænd Industrier, noe som åpnet for videre vekst og internasjonal ekspansjon. De kom inn som en kortsiktig eier, og hadde som mål å skape endring og bærekraftig verdi over en periode på fem til syv år. I 2017 ble Øglænd Industrier oppkjøpt av Hilti Group, som i dag eier selskapet.

 

2014

Investering i ny database

Med over 60,000 produkter å organisere trengte Øglænd System et verktøy for å bevare all produktinformasjon. Den nye produktdatabasen ble utviklet og vises gjennom vår Technical Portal. På denne måten er Øglænd Systems ansatte selvhjulpne med kompetanse om produktene som tilbys. Introduksjonen av denne databasen betydde også at kunder nå kunne finne oppdatert produktinformasjon på nettsiden.

Demorom i Kuala Lumpur

På engineering-konferansen i april viste Oglaend System Malayasia fram sitt nye demorom. Det satte en ny standard for presentasjon av systemer og produkter i Asia, og gjorde det mer interessant for kundene å besøke vår fabrikk.

Salgsgrenen Frankrike & Sveits åpnet

Øglænd System Frankrike & Sveits ble etablert og vil i hovedsak betjene kunder innenfor olje og gass i denne regionen.

Flere store prosjektleveranser

Øglænd System leverte produkter til BP Clair Ridge for totalt 190,2 millioner kroner og for 134,4 millioner kroner til QUAD 204. I tillegg vant Øglænd System en stor kontrakt for Shells Prelude prosjekt med en totalverdi på 140 millioner kroner.

 

2015

Ny nettside og produktkatalog

En ny nettside med produktselektor ble lansert, noe som forenklet prosessen med å finne de rette produktene til hver kunde. I tillegg ble en ny produktkatalog trykket opp og distribuert.


Photo: Statoil.com

Vant Johan Sverdrup-kontrakt

Øglænd System inngikk en rammeavtale med Statoil for levering av opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner til fire offshore plattformer i Johan Sverdrup-feltet. 

Vant Gullkronen 2015

På Rystad Energi sitt arrangement, Gullkronen, ble Øglænd System tildelt prisen for "Globetrotter of the Year”. Juryen forklarte at «Øglænd vinner fordi de fornekter den norske oppfattelsen tyngdeloven, de selger lav-teknologiprodukter til lavkostland, og det gjør de svært bra med 45% vekst i 2014».

Vant flere store kontrakter

Øglænd System leverte E&I opphengssystemer, kabelbaner og kabelstiger, rør og VVS-support til Aker/BPs Ivar Aasen prosjekt, som utgjorde en verdi på totalt 45 millioner kroner. I tillegg leverte Øglænd System også til Total prosjektet, Egina, for totalt 136 millioner kroner. Men den største leveransen dette året var til Inpex sitt Semi Sub-prosjekt, der verdien var på 270 millioner kroner.

 

2016

Kåret til "Årets bedrift"

Øglænd System ble tildelt den prestigetunge prisen "Årets bedrift" av ordføreren i Stavanger - Christine Sagen Helgø. Juryens begrunnelse var at "veksten til årets vinnerbedrift er tuftet på en sterk bedriftskultur. En sterk bevissthet om egen industriell arv og jærsk kultur; den goa jærske tyå".

Øglænd System Gruppen mottar prisen

Hedret for arbeidet innenfor forskning og innovasjon

Øglænd System vant Forsknings- og nyskapingsprisen til NHO under Solamøtet. Ved tildeling av denne prisen ble Øglænd System også Rogalands kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris. Begrunnelsen for Øglænd Systems seier var at bedriften har vist nyskapingsevne i dialog med forskningsmiljø ved å utvikle nye produkter eller forbedre prosesser.

Første komplette FRP-system levert

Det belgiske vindturbinprosjektet, Bligh Bank, som ble bygd av Bladt Industries og Semco maritime, fikk levert komplett FRP system av Øglænd System. Transformatorplattformen fikk et system med opphengsskinner, kabelstiger, kabelbaner og fester i dette glassfibermaterialet (FRP).

Flere store prosjekter dette året

Øglænd System ble leverandør til Lukoils prosjekt kalt Filanovsky, med en totalpris på 187 millioner kroner. Men det største prosjektet Øglænd System leverte til dette året var Statoil Mariner, med leveranser verdt forbløffende 311 millioner kroner.

 

2017

Åpnet datterselskap i Australia

Oglaend System Australia Pty Ltd ble etablert med kontor i oljebyen Perth.

Kontrakter i Singapore

Øglænd System leverte til Kaombo FPSO x2 prosjektetet av Saipem, og Maersk UK (nå Total) sitt prosjekt Culzean FSO.

Hilti acquires Oglaend System Group

Ny eier av Øglænd System

Hilti Group kjøpte dette året Øglænd System-konsernet, i og med at de ønsket å utvide sine forretningsområder til olje & gass og offshore vind-markedene. Transaksjonen ble godkjent hos antitrust-myndigheter, og Hilti Group ble offisielt ny eier 23. august. 

40-års jubileum

Øglænd System feirer sitt 40-års jubileum i år, og har avholdt et internasjonalt salgsmøte ved sitt hovedkvarter i Norge i sammenheng med jubileumet.

P4D – strukturanalyseprogram

Vårt nye beregningsprogram Precision for Decision (P4D) ble lansert.

 

 2018

Jonas Øglænd 150 år

Øglænd System er et direkte resultat av Jonas Øglænd, som var en hjørnesteinsbedrift i Sandnes. De var hovedsakelig kjent for produksjon av klær (Cubus) og sykler (DBS). For å feire selskapet som ble etablert for 150 år siden åpnet Vitenfabrikken en Øglænd-utstilling. Her har Øglænd System montert systemer som er tro kopi av kabelgater som man finner på offshore plattformer.

Ny fabrikk for lokalproduksjon i Russland

Det ble åpnet fabrikk i Russland for å imøtekomme behovet for lokal produksjon. Fabrikken produserer kun for det russiske markedet.

I finalen av Norges Smarteste Industribedrift

Sveisejig, til produksjon av kabelstiger.

Av omtrent 40 vurderte bedrifter ble Øglænd System valgt ut som en av tre finalekandidater av Norsk Industri i samarbeid med Siemens. Selv om Øglænd System ikke gikk helt til topp, var finaleplassen en bekreftelse på at vi har kommet langt innen automatisering og digitalisering.