Læreplass hos Øglænd System

Ønsker du å jobbe som lærling hos Øglænd System? Vi er alltid på utkikk etter lærevillige og engasjerte elever som brenner for faget sitt. Finn ut hvordan du kan søke læreplass her.

En spennende arbeidshverdag

Vi samarbeider med Opplæringskontoret i Rogaland, og kan ta inn lærlinger i fagene produksjonsteknikk, sveis, industrimekaniker og automasjonsmekaniker. Hos oss vil du få en spennende og variert arbeidsdag i vår maskinpark på Klepp. 

Maskinparken på Klepp

Vi jobber hele tiden med å forbedre produksjonsprosessene våre, og gjør derfor investeringer i maskiner vi ser at det er behov for. I fabrikken her på Klepp har vi blant annet: sveiserobot, knekkelinje, knekkerobot, stansemaskiner med nighttrain og valseverk for kabelbaner og trekantskinner. Vi har også et testlaboratorium hvor vi tester vårt utstyr. Les mer om fabrikken her.

 

Hvordan søker jeg lærlingplass?

Søk på de læreplassene som er utlyst nederst på siden. Om det ikke skulle være noen ledige stillinger for øyeblikket er du velkommen til å sende en åpen søknad til career@oglaend-system.com.

Spørsmål om lærlingplass

Vil du vite mer om læreplass hos Øglænd System, eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med HR-sjef, Merethe Moen på +47 51 78 81 00 eller send en mail til career@oglaend-system.com.