Mekano Triangular Channel, factory

Sertifiseringer og kvalitet

Øglænd System utfører produkttester i vårt eget laboratorium på Klepp for å forsikre oss om at våre produkter holder en viss kvalitet. I tillegg er mange av våre produkter sertifisert av uavhengige tredjepartsbyråer som DNV og American Bureau of Shipping (ABS).

Sertifisering av produkter

Produkter som er oppe for offisiell sertifisering blir testet internt med tredjepartsbyråer tilstede, eller internasjonalt i spesialist testfasiliteter. Kravene varier etter teststandard, utstyrskrav og kravene fra sertifiseringsorganene. Etter vellykket testing følger de ulike sertifiseringsorgan opp at produktet og produksjonskvaliteten er opprettholdt i hele sertifiseringsperioden. Det gjøres gjennom regelmessige tilsyn og kontroller.

Vi er stolte over å ha en rekke byråer til å sertifisere ytelsen og kvaliteten av våre produkter. Disse byråene er: Det Norske Veritas (DNV), American Bureau of Shipping (ABS) og Underwriters Laboratories (UL).

I boksen til høyre finner du lenker til de forskjellige byråene og deres databaser som inneholder informasjon om våre produktsertifiseringer.

Fabrikksertifiseringer

Våre produksjonsfasiliteter i Norge, Malaysia og Kina er ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 godkjent av uavhengige tredjepartsbyråer som forsikrer at produksjon og avtalt kvalitet er dokumentert.

Hovedforskjellene mellom IEC og Nema belastningstester

Mange av Øglænd Systems produkter blir utsatt for grundig belastningstesting, slik at vi kan levere riktig sikkerhetsmanual for bruk. Kabelstiger og kabelbaner blir ofte testet for å fastslå sikker arbeidsbelastning (SWL). Den sikre arbeidsbelastningen til en komponent er beregnet som den maksimale belastningen den skal kunne bære ved ordinær bruk. Denne testingen gjøres vanligvis i henhold til anerkjente standarder utstedt av en standard-organisasjon som den internasjonale IEC eller American NEMA. Måten belastningstesten utføres på, og hvordan den sikre arbeidsbelastningen beregnes varierer. 

Systemkonfigurasjon IEC versus NEMA

Den største forskjellen mellom IEC og NEMA belastningstester er systemkonfigurasjon, mens NEMA belastningstesten utføres på et enkelt spenn som består av en kabelstige eller en kabelbane, så utføres IEC belastningstester på et to-spenn pluss cantilever-konfigurasjon bestående av flere kabelstiger eller kabelbaner. Multi-spennskonfigurasjonen til IEC-testprosedyren tar høyde for den avstivende effekten som oppstår av motvekter fra nærliggende spenn, som gir et realistisk resultat som representerer normal installasjonspraksis.

Belastningsresultater basert på NEMA-standarden er relevante når man sammenligner maksimal belastning mellom forskjellige kabelstiger og kabelbaner. IEC-testen krever en spleis i midten av det lengste spennet og måler dermed et mer realistisk "worst case" scenario enn NEMA-testen. IEC-standarden er i henhold til anbefalinger for installasjon fra kabelstigeprodusenten, mens NEMA-standarden kommer med en installasjonsguide.

Tolkningen av belastningsdata varierer også mellom IEC og NEMA standardene. En NEMA-tests sikker arbeidslast bestemmes alltid ved å dele bruddlasten med en sikkerhetsfaktor på 1,5, og IEC bruker en tilsvarende sikkerhetsfaktor av minimum 1,7 og begrenser avbøying av sikker arbeidslast til 1/100 av spennlengden. Selv med disse forskjellene, måler begge testmetodene belastningskapasiteten til komponenter på en tilstrekkelig måte. På grunn av de ekstra sikkerhetsfaktorene på 1,5 og 1,7 er både IEC og NEMA sine anslag på sikker arbeidslast svært konservative.

Branntesting

Ved brann kan kabelstiger bli eksponert for direkte eller indirekte flammer. Den største bekymringen er ikke direkte flamme, men heller varmen flammene skaper. Testing fra Darchem Engineering på andre bedrifters produkter, og SINTEF testing av O-stigen vår, forgjengeren til dagens OE-stige, kommer fram til samme konklusjon; desto lettere kabelstiger i aluminium og kompositt er, desto dårligere klarer de å motstå alvorlig brann eller andre former for ekstrem varmeutvikling.

Mens kabelstiger laget av rustfritt stål, karbonstål og varmgalvanisert stål klarer å motstå temperaturer over 1000°C i lengre perioder. Det bør merkes at selv om varmgalvaniserte kabelstiger ser ut til å motstå disse temperaturene, er avbøyningen mye større enn for de andre materialene. Sinklaget som beskytter de varmgalvaniserte kabelstigene har en tendens til å smelte bort når temperaturen overstiger sinks smeltepunkt på 419°C, og da kan det falle ned store dråper som kan forårsake skade på personell og utstyr.

Fire testing to DIN 4102-12

Branntesting i henhold til den tyske standarden DIN 4102-12 «Brannmotstand av elektriske kabelsystemer som kreves for å opprettholde kretsintegritet – krav og testing».

Andre miljøspørsmål som skal vurderes er miljøbelastninger som vindbelastning og elektromagnetisk kompatibilitet. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel til våre kunder.