FRP glassfibersystem på Bremnes Seashore settefiskeanlegg i Trovåg.
FRP glassfibersystem på Bremnes Seashore settefiskeanlegg i Trovåg.

Installasjonsveiledning for FRP

Ved alle typer installasjoner må man ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Hvis man ikke iverksetter passende sikkerhetstiltak kan kutting og sliping være en farlig aktivitet, der skader på personell eller utstyr kan oppstå.

Øglænd System sine produkter i FRP material takler de verst tenkelige miljøer. Våre opphengssystemer er designet for å være lette i vekt, men likevel kunne gi optimal styrke og belastningskapasitet.

Det er viktig å følge sikkerhetstiltak til enhver tid for å unngå farlige situasjoner. Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du kutter eller sliper glassfiber. Støvet som forekommer når du kutter glassfiber er ikke giftig, men kan gi hudirritasjoner og kløe. 

Anbefalt sikkerhetsutstyr

 • Vernebriller
 • Støvmaske
 • Hansker
 • Langermet skjorte eller kjeledress

Velg riktig verktøy

 • Man kan enkelt kutte produkter på stedet ved bruk av en sirkelsag.
 • Vi anbefaler å bruke diamant- eller karbidskiver til kutting av glassfiber. Til boring anbefaler vi drillbits med karbidtupp.
 • Glassfiber er et enkelt materiale å jobbe med, man trenger kun vanlige håndverktøy for å installere disse produktene. 

Kutting og boring

 • Når man kutter, sliper eller pusser glassfiber er det viktig å bruke verneutstyr for å unngå skader. Vi anbefaler å bruke vernebriller, støvmaske og hansker.
 • Glassfiberstøvet som oppstår ved bearbeiding av materialet er ikke giftig, men kan gi hudirritasjoner. Irritasjonsgraden varierer mellom de enkelte, men hvis man benytter seg av passende verneutstyr reduserer eller fjerner man muligheten for irritasjoner. Derfor anbefaler vi også å bruke en langermet skjorte eller kjeledress når du jobber med glassfiber.
 • Unngå å bruke for mye trykk når du sager eller borer, fordi denne kraften kan slite ned verktøyene.
 • Pass på at det ikke genereres sterk varme når du sager eller borer. Denne varmen kan mykne resinen og glassfiberen.
 • Lag til solid støtte for materialet som skal kuttes eller bores. Kantene på produktet kan bli flisete hvis det blir bevegelse i det. 

Installasjon og etterbehandling

 • Basert på vår omfattende testing og on-site erfaring, ser vi at det ikke er nødvendig å forsegle kutt og hull på våre FRP-profiler. Dersom det er krav om ekstra forsegling på kutteender og hull bør kunde, engineering-selskap eller eier gjøre en evaluering av miljøet, og sørge for at kravet om ekstra forsegling kommer fram i arbeidsomfangbeskrivelsen til installatøren.
 • Når man installerer kabelstiger og kabelbaner fra Øglænd System er det viktig å passe på at det er originale deler som utgjør deler av, eller hele hovedopphenssystemet. Dette inkluderer for eksempel skjøteplater, beslag, fester og FRP-opphengssystem. Hvis man bruker produkter eller deler som ikke er fra Øglænd System, vil det påvirke belastningskapasiteten og garantien på hele systemet. 

For å utvide levetiden til produktet bør det installeres i henhold til standardene som går frem i den gjeldende versjonen av «National Electric Code og NEMA Publications FG-1».

ADVARSEL! Glassfiberprodukter må ikke brukes som gangvei, klatrestige eller anne type støtte til personell. Våre kabelstiger og kabelbaner skal kun brukes som opphengssystem for kabler og rør.