Cutting Mekano® using Hilti angle grinder

Sikkerhet ved kapping av stålprodukter

Det er viktig at flere sikkerhetstiltak følges når man kapper stålprodukter, slik at man unngår arbeidsulykker. Her finner du Øglænd Systems beste praksis for kapping av våre stålprodukter.

Våre systemer er designet og produsert med bruk av høyteknologiske metoder og moderne maskinparker. Denne kombinasjonen gir et produkt som vanligvis ikke har skarpe kanter før manuell kutting. 

Når produktene kuttes på installasjonsstedet er det viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå skader. For å ivareta sikkerheten er det viktig å bruke beskyttelsesutstyr som kevlarhansker, vernebriller og hørselsvern. Det er også viktig å følge lokale helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

Anbefalte verktøy og sikkerhet

Vi anbefaler å bruke en båndsag med riktig blad som passer til materialtykkelsen for å få mindre spon og lavere sjanse for skarp kant. En båndsag er som regel det beste alternativet for å kappe tynne metallprodukter som kabelstiger og kabelbaner. Bruker du en båndsag vil du få mindre sprut, det er stabilt og legger til rette for trygg bruk. Vinkelslipere med skjærehjul (1mm) kan også brukes. Men da er det viktig å dekke til nærliggende materilaer slik at de ikke får gnister på, eller overopphetes. Vi anbefaler å slipe alle skarpe kanter.

 

Velg riktig verktøy for jobben

Batteridreven sirkelsag

En sirkelsag er et godt alternativ når man skal kappe tynne skinner, kabelbaner og kabelstiger. Den batteridrevne Hilti SCM 22-A sirkelsagen er presis, enkel å håndtere og har en effektiv støvoppsamler som gir et renere arbeidsmiljø. 

Bladet har et beskyttelsesdeksel som gjør kuttingen sikrere. Den har også en bladbrems som kan stoppe bladet på mindre enn 0,5 sekunder. En LED lampe på fremre del av sagen lyser opp kuttlinjen, og tilrettelegger for bruk i enhver situasjon. 

Båndsag

Som oftest er det anbefalt å bruke en båndsag til kapping av tynne metallprodukter som kabelstiger og kabelbaner, fordi den er stabil, trygg å bruke, og lager mindre sprut. 

Hilti SB 4-A22 båndsagen er et passende verktøy når man skal kappe tynne produkter med lav høyde, som kabelstiger, kabelbaner og opphengsskinner. Den batteridrevne båndsagen er nøyaktig, har lavt støynivå og lager lite metallspon. Hilti SB 4-A22 kan kutte opptil 63,5 mm tykkelse. 

Vinkelsliper

Hvis de tidligere nevnte alternativene ikke er praktiske å bruke, så kan man bruke en vinkelsliper. Da får man økt fleksibilitet, men på bekostning av at det ofte blir mer sprut. Man bør ta forholdsregler som å tildekke nærliggende materialer for å beskytte de mot sprut og gnister, og passe på at materialet ikke overopphetes. For trygg bruk må arbeideren holde vinkelsliperen med begge hender hele tiden. 

Skjærebrenner

Det er ikke anbefalt å bruke skjærebrenner, fordi den kan ødelegge overflatebehandlingen og svekke materialet. 

Risiko for korrosjon ved kutting av produkter

Hvis man blander forskjellige typer metaller, som for eksempel galvanisert karbonstål og rustfritt stål, så kan galvanisk korrosjon oppstå. Derfor bør man ikke bruke den samme skiven på forskjellige metaller. Dekk til eller flytt nærliggende produkter for å unngå sprut som kan skade metallet. 

Det er viktig å bruke et sagblad som er egnet for kapping av rustfritt stål. I tillegg må man passe på at bladet ikke har blitt brukt på karbonstål tidligere, fordi restene som er igjen på sagbladet kan forårsake galvanisk korrosjon i overflaten av rustfritt stål. Det samme gjelder også for filer og slipehjul.

 

Etterbehandling

Sliping og avrunding av stål

Etter at metallet er ferdig kuttet bør man slipe og avrunde produktene for å unngå kuttskader. Vi tilbyr også endedeksel til alle produktserien, enten av thermoplast med høy synlighet, eller i metallutforming. Som beste praksis anbefaler vi å alltid dekke til åpne ender med deksel.   

Dersom man må kappe produktene i uregelmessige avstander, så anbefaler vi å plassere kuttenden inn mot noe (dvs. kuttenden av en opphengsskinne kan plasseres inni starterbraketten. Mens kuttenden på en kabelstige- eller -bane bør ikke plasseres på enden av strekket).

Mekano Triangular Channel, factory

Ved å følge Øglænd Systems beste praksis for kutting av stålprodukter, og bruke anbefalte Hilti verktøy, kan man forbedre HMS på arbeidsplassen.