Kutting av Mekano®-skinne med bruk av Hilti vinkelsliper

Sikkerhet ved kutting av stålprodukter

Når man kutter stålprodukter er det flere sikkerhetstiltak som må tas for å forhindre arbeidsulykker. Det er viktig å ta lokale helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i betraktning. Her finner du Øglænd Systems beste praksis for kutting av våre stålprodukter.

Våre systemer er designet og produsert gjennom høyteknologiske metoder og moderne maskinparker. Denne kombinasjonen gir et produkt som vanligvis ikke har skarpe kanter før manuell kutting.

Når produktene kuttes på installasjonsstedet er det viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå skader. For å ivareta sikkerheten er det viktig å bruke beskyttelsesutstyr som kevlarhansker, vernebriller og hørselsvern.

Forarbeid

Kappeskive

Aller først må man velge riktig skive til den typen material som skal kuttes. Det er viktig for å unngå skader, overoppheting eller problemer med verktøy. Riktig skivetype sikrer optimal ytelse ved kutting, og lang levetid på produkter.  

Hvis man blander forskjellige typer metaller, som for eksempel galvanisert karbonstål og rustfritt stål, så kan galvanisk korrosjon oppstå. Derfor bør man ikke bruke den samme skiven på forskjellige metaller. Dekk til, eller flytt, nærliggende produkter for å unngå sprut som kan skade metallet. 

På Mekano®-skinner bør kuttene gjøres i mellom hullene for å opprettholde skinnens vridningsstyrke, og for å unngå å lage skarpe kanter. 

Vi anbefaler å bruke Hilti sine batteridrevne sager for kutting av våre stålprodukter. Sagene er nøyaktige og gir økt fleksibilitet som ikke går på bekostning av sikkerhet. 

Velg riktig verktøy

Batteridrevet sirkelsag

En sirkelsag er et godt alternativ når man skal kutte tynne skinner, kabelbaner og kabelstiger. Den batteridrevne Hilti SCM 22-A sirkelsagen er presis, enkel å håndtere og har en effektiv støvoppsamler som gir et renere arbeidsmiljø. 

Bladet har et beskyttelsesdeksel som gjør arbeidet med kutting sikrere. Den har også en bladbrems som kan stoppe bladet på mindre enn 0,5 sekunder. En LED lampe på fremre del av sagen lyser opp kuttlinjen, og tilrettelegger for bruk i enhver situasjon.  

Båndsag

Som oftest er det anbefalt å bruke en båndsag til kutting av tynne metallprodukter som kabelstiger og kabelbaner, fordi den er stabil, trygg å bruke, og lager mindre sprut. 

Hilti SB 4-A22 båndsagen er et passende verktøy når man skal kutte tynne produkter med lav høyde, som kabelstiger, kabelbaner og opphengsskinner. Den batteridrevne båndsagen er nøyaktig, har lavt støynivå og lager lite metallspon. Hilti SB 4-A22 kan kutte opptil 63,5 mm tykkelse. 

Vinkelsliper

Hvis de tidligere nevnte alternative ikke er praktiske å bruke, så kan man bruke en vinkelsliper. Da får man økt fleksibilitet, men på bekostning av at det ofte resulterer i mer sprut. Man bør ta forholdsregler som å tildekke nærliggende materialer for å beskytte de mot sprut og gnister, og passe på at materialet ikke overopphetes.

Skjærebrenner

Det anbefales ikke å bruke skjærebrenner, fordi det kan gjøre skade på overflatebehandlingen og svekke materialet. 

Etterbehandling

Etter at metallet er ferdig kuttet bør man slipe og avrunde produktene for å unngå kuttskader. Vi tilbyr også endestykker av thermoplast med høy synlighet, eller endestykker i metall.  

Mekano Triangular Channel, factory

Ved å følge Øglænd Systems beste praksis for kutting av stålprodukter, og bruke anbefalte Hilti verktøy, kan man forbedre HMS på arbeidsplassen.